Икономично Отопление

Постоянно поскъпване на електричеството, газта, пелетите, дървата за огрев и въглищата кара всеки да се замисли за възможни икономии, пестене на топлина и Икономично Отопление. Много от нашите клиенти доскоро използващи газ или електричество за отопление, преминават на пелетни камини или пелетни котли. Всяко един начин на отопление си има своите предимства и недостатъци, отоплението на дърва и въглища е трудоемко и трудно за поддръжка на постоянна температура, отоплението на газ е скъпо и първоначалната инвестиция е висока, отоплението на ток е също скъпо, но инвестицията за 1-2 или повече електрически конвектора не е голяма. Отоплението на пелети за сега остава сравнително икономично решение, инвестицията за камина или котел се възстановява бързо, предлагането на пелети е все по-голямо. Зареждането и поддръжката не са трудни, един чувал пелети е 15 кг. което за повечето системи е достатъчно за 1 или повече дни. Остатъчната пепел е минимално и почистване се извършва на 7-10 дни.

При всички видове системи за отопление е добре да имате възможност за контрол на отоплението и температурата която постига в различните часове на денонощието, което допринася за Икономично Отопление. За тази цел е препоръчитено монтажът на стаен термостат, измерващ температурата в помещенията и не позволяващ вдигането на по-висока от необходимото температура. При отоплението на газ монтирането на стаен термостат е просто, всички котли на газ имат възможност за монтаж на такъв термостат. При отоплението на пелети положението е същото, независимо дали имате котел на пелети, само горелка на пелети или камина на пелети. При отоплението на ток също е възможно управление със стаен термостат, чрез контакт управляван от термостат и способен да поеме натоварване до 3000 W, това е Контакт Computherm Q1RX.

Има различни видове стайни термостати, жични, безжични, програмируеми, непрограмируеми, многозонови, за отопление и топла вода, с датчик за следене на външна температура, с управление през Интернет от компютър и смартфон, механични, електронни, със захранване на батерии, със захранване на 24V или 220V.
Икономично Отопление

При жичните термостати е необходино прокарването на кабел от котела или камината до мястото на което ще бъде монтиран термостата, дву-жилен кабел със сечение 0,5-1 кв.мм. за термостати захранвани с батерии и четири-жилен кабел със същото сечение за термостати захранвани на 24V или 220V.

При безжичните термостати, приемника се монтира непосредствено до самия котел или камина с четири-жилен кабел и захранване 220V. Самият термостат може да бъде поставен където искате и в което искате помещение и има стойка и възможност за монтаж на стена.

Програмируемите термостати имат възможност да се настоят автоматично на пускат и спират отоплението в зададен час от деня, възможност за настройка на всеки ден от седмицата и смяна на температурата няколко пъти на ден. Удобството при тях е че можете да зададете по-ниска температура през нощта докато спите, по-висока сутринта когато се събудите, по-ниска през деня когато не сте вкъщи и по-висока преди да се приберете. По този начин осугурявате комфорт на отоплението и икономия.

Многозоновите термостати имат задачата на осигурят различна и предпочитана от Вас температура в различни помещения от дома, изключване на котела или камината при достигане на зададената температура във всички помещения и включване при понижаване на зададената температура в което и да е от помещенията. Регулиране и програмиране на температурата на повече от едно помещение без това да влияе на подгряването на битова гореща вода (БГВ).

Интернет контролиран стаен термостат Salus iT500 е програмируем, безжичен стаен термостат. Управлява 1 отоплителна зона и 1 зона за топла вода или 2 зони за отопление. Настройка на термостата може да се извърши от самият термостат, от компютър или от инсталирано на смартфон приложение. Връзката се осъществява през гейтуей включен в домашния рутер и осигуряващ управление на термостата от всяка точка на света.

Икономично Отопление

Всички термостати са предназначени за улесняване, удобство и икономия на топлинна енергия. Нашите специалисти може да Ви консултират безплатно кой термостат ще бъде най-ефективен и съвместим с Вашата система. Достатъчно е да позвъните на телефоните за контакти или да ни изпратите запитване.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Икономично Отопление

Икономично Отопление