Пелетен Котел Pelletherm V4 LongTime

Какво трябва да знаем за отоплението с пелетни котли

Основни изисквания при инсталиране на водогреен пелетен котелПомещението, предвидено за инсталиране на системата трябва да осигурява постоянен приток на свеж въздух, необходим за горивния процес и добро вентилиране. Не се допуска инсталиране на системата в обитаеми помещения, включително коридори. Присъединяването на водогрейния пелетен котел от серията към отоплителната инсталация трябва да се извърши само от квалифициран техник.

Монтажът и поддръжката на съоръжения на твърдо гориво се извършват от специализирани фирми с право на провеждане на тази дейност. Пелетния котел се свързва към отоплителната система с „отворен тип“ или „затворен тип“ разширителен съд. Ако системата е със „затворен тип“ разширителен съд, трябва да бъде инсталиран предпазен вентил за налягане, който отваря след надвишаване на работното налягане на котела (0.25MPa) и този вентил трябва да е със сертификат съгласно с PED 97/23. Преди въвеждане на системата в експлоатация трябва да се осигури цялостно напълване с вода/циркулационна течност и обезвъздушаване на отоплителната инсталация и алуминиеви радиатори и лири. Обслужването на системата трябва да се извършва само от пълнолетни лица, които са запознати с инструкцията за експлоатация на съоръжението.

Разполагане на пелетния котел с цел лесна манипулация при обслужване и поддръжка.
Минималното пространство за манипулация пред котела трябва да бъде с обхват 1000 mm. Минималното допустимото разстояние между задната част на котела и стена не трябва да бъде по-малко от 400 mm. Минималното разстояние от страната, на която е монтиран основния модул на автоматизираната горелка за пелети до стена трябва бъде 500 mm, за да се осигури свободен достъп до самата горелка, а също трябва да се отчете и разположението на бункера за горивото и горивоподаващия шнек.

ПОЯСНЕНИЕ: изискванията за монтажа и експлоатацията на шнека за транспорт и подаване на гориво от бункер към основния модул на горелката са дадени в нейното ръководство за експлоатация. Минималното разстояние от срещуположната страна, на която е монтиран основния модул на пелетната горелка, до стена трябва да бъде 500 mm, за да се осигури достъп до капаците на топлообменника на пелетния котел и възможност за лесното му почистване от пепелния остатък. Минималното разстояние на свободното пространство над пелетния котел трябва да бъде поне 600 mm, за да се осигури лесен достъп до вътрешните повърхности на топлообменника с цел почистването му от натрупаната пепел. Минималното разстояние между котела и бункера за пелети трябва да е 1000mm, за да се осигурят безопасни условия при експлоатация и предпазване от възникване на пожар.

Разполагане на системата в съответствие с изискванията за присъединяване към електрическата мрежа.
Системата се разполага така, че да се гарантира свободен достъп до щепселната кутия (230V/50Hz). Методика за монтаж на модулите от системата, след като е позициониран водогрейния пелетен котел, трябва да бъде свързан към отоплителната инсталация и към комина, като се спазват съответните изисквания. За правилната и надеждна работа на котела е необходимо той да бъде нивелиран, с което да се осигури неговото надеждно обезвъздушаване.

Всички пелетни котли са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин elkom-shop.eu може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Отопление с пелетни котли

Отопление с пелетни котли