Циркулационни помпи

Може ли да се спре работата на помпата за дълъг период от време?

Да, качествените помпи на Grundfos от Клас А могат да бъдат спрени за дълъг период от време, без това да създаде проблеми (обикновено през летния сезон).

Когато бъдат включени отново, техният висок въртящ момент отстранява всички натрупани отпадъчни частици. Това осигурява висока надеждност и дълъг живот на помпата.

За помпа без контрол на скоростта е необходимо да зададете скорост 3, за да осигурите достатъчен механичен момент за стартиране на помпата.

Циркулационни помпи

циркулационни помпи nocchi

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.