UPS инвертор НПЗ 150W

Авариен токозахранващ източник UPS НПЗ-150А с вграден акумулатор. Непрекъсваемото захранване служи да поддържа мрежово напрежение 220 V за захранване на циркулационни помпи на локални отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.

Предимства: Оптимизира консумацията от акумулатора и го защитава от презареждане, като удължава както времето на работа така и живота на акумулатора! С вграден акумулатор – 7 Ah.

Цена: 225.00 лв.

Информация

НПЗ-150 има следните параметри:
– изходящо напрежение – 220 V
– изходна мощност -150 W
– заряден ток на акумулатора – 8 А
– Акумулатор / вътрешен – 12 V / 7,2 Ah

НПЗ-150 зарежда автоматично акумулаторите на 14.2 V. Това позволява да се осигyри висока надежност и качество на изделието. За удобство на потребителя на лицевия панел са изведени индикатори за основните функции на НП3-150, което го прави удобен за използване.

Описание

Описание на лицевия панел:
1. Предпаэител 220 V/ 1А

2. Предпазител 12V / 16 А
3. Червен светодиод (3) за индикация състоянието на акумулатора:
– не свети – акумулатора е зареден
– свети – акумулатора е разреден (9,5 V) няма 220V на контакта 7.
4. Зелен светодиод — свети за наличие на мрежово захранване 220 V
5. Жълт светодиод — свети при отпадане на мрежовото захранване 220V / НПЗ-150 работи в автономен режим /
6.Ключ эа включване и изключване на НПЗ-150 .

Описание на задния панел:
– червен + 12 V – черен – 12 V
– контакт 220V — служи за включване на циркулационна помпа към НПЗ-150 (7)
– мрежов кабел эа эахранване на устройството към мрежата 220V ( 8)
– клеми эа включване на НПЗ-150 към външен акумулатор (9)

UPS инвертор НПЗ 150W

Инструкция за експлоатация

Устройството се включва в мрежата на 220 V посредством мрежовия шнур (8). Към контакта (4) на НП3-150 се включва циркулационната помпа, като задължително се замерва фаэата и нулата на контакта на НПЗ-150 . Външен акумулатор се включва към устройството посредством клеми (6) червен -/+12 V ; черен -/-12 V.

Проверка на работоспособноста на НП3-150 се извършва , като при включено устройство към 220 V, се изключи устройството от мрежата 220V посредством мрежовия кабел (8). Трябва да светне жълтият светодиод (5) с надпис (UPS) 220 V. Устройството преминава в режим на работа на автономно захранване на помпата. Продължителноста на работа в този режим зависи от амперчасовете на акумулатора. При консумация от 150W с вътрешния акумулатор НП3-150 работи 30 минути.

Внимание: фазата и нулата на изхода на НПЗ-150 се замерван само при включен мрежов кабел към мрежовото эахранване 220V. При включен мрежов кабел към мрежа 220 V e забранено даване на късо / допиране на двете клеми за включване на външен акумулатор/. Ако не се спази това условие изгаря предпаэител (2) 16А и трябва да се замени.

Внимание: ЦК ключето Вкл./Изкп. изключва само захранването на самото устройство чрез nрекъсване на фазата или нулата в зависимост от връзката / посоката на самия щелсъл с контакта 220 V. За това е възможно при изключено nоложение да има фаза на изхода на устройството директно от мрежата 220V.

Всички UPS Инвертори са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин elkom-shop.eu може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

UPS инвертор НПЗ 150W

UPS инвертор НПЗ 150W