Икономично Отопление

Икономично Отопление

Постоянно поскъпване на електричеството, газта, пелетите, дървата за огрев и въглищата кара всеки да се замисли за възможни икономии, пестене на топлина и Икономично Отопление. Много от нашите клиенти доскоро използващи газ или електричество за отопление, преминават на пелетни камини или пелетни котли. Всеки един начин на отопление си има своите предимства и недостатъци. Отоплението на дърва и въглища е трудоемко и трудно за поддръжка на постоянна температура.

Видове отопление

Отоплението на газ е скъпо и първоначалната инвестиция е висока. Отоплението на ток е също скъпо, но инвестицията за 1-2 или повече електрически конвектора не е голяма. Отоплението на пелети за сега остава сравнително икономично решение. Инвестицията за камина или котел се възстановява бързо, предлагането на пелети е все по-голямо. Зареждането и поддръжката не са трудни, един чувал пелети е 15 кг. което за повечето системи е достатъчно за 1 или повече дни. Остатъчната пепел е минимално и почистване се извършва на 7-10 дни.

При всички видове системи за отопление е добре да имате възможност за контрол на отоплението и температурата която постига в различните часове на денонощието, което допринася за Икономично Отопление. За тази цел е препоръчително монтажът на стаен термостат.

Термостатът

измерва температурата в помещенията и не позволява вдигането на по-висока от зададената температура. При отоплението на газ монтирането на стаен термостат е просто, всички котли на газ имат възможност за монтаж на такъв термостат. При отоплението на пелети положението е същото. Независимо дали имате котел на пелети, само горелка на пелети или камина на пелети. При отоплението на ток също е възможно управление със стаен термостат, чрез контакт управляван от термостат и способен да поеме натоварване до 3000 W. Разгледайте възможностите с Контакт Computherm Q1RX.

Стайни термостати

Има различни видове стайни термостати, жични, безжични, програмируеми, непрограмируеми, многозонови, за отопление и топла вода, с датчик за следене на външна температура. Термостати с управление през Интернет от компютър и смартфон, механични, електронни, със захранване на батерии, със захранване на 24V или 220V.
Икономично Отопление

При жичните термостати е необходимо прокарването на кабел от котела или камината до мястото на което ще бъде монтиран термостата. Дву-жилен кабел със сечение 0,5-1 кв.мм. за термостати захранвани с батерии и четири-жилен кабел със същото сечение за термостати захранвани на 24V или 220V.

Безжични

При безжичните термостати, приемника се монтира непосредствено до самия котел или камина с четири-жилен кабел и захранване 220V. Самият термостат може да бъде поставен където искате и в което искате помещение и има стойка и възможност за монтаж на стена.

Програмируемите термостати имат възможност да се настоят автоматично на пускат и спират отоплението в зададен час от деня. Възможност за настройка на всеки ден от седмицата и смяна на температурата няколко пъти на ден. Удобството при тях е че можете да зададете по-ниска температура през нощта докато спите, по-висока сутринта когато се събудите, по-ниска през деня когато не сте вкъщи и по-висока преди да се приберете. По този начин осигурявате комфорт на отоплението и икономия.

Многозонови

Многозоновите термостати имат задачата на осигурят различна и предпочитана от Вас температура в различни помещения от дома. Изключване на котела или камината при достигане на зададената температура във всички помещения и включване при понижаване на зададената температура в което и да е от помещенията. Регулиране и програмиране на температурата на повече от едно помещение без това да влияе на подгряването на битова гореща вода (БГВ).

Управление през компютър, таблет или смартфон

Интернет контролиран стаен термостат Salus iT500 е програмируем, безжичен стаен термостат. Управлява 1 отоплителна зона и 1 зона за топла вода или 2 зони за отопление. Настройка на термостата може да се извърши от самият термостат, от компютър или от инсталирано на смартфон приложение. Връзката се осъществява през гейтуей включен в домашния рутер и осигуряващ управление на термостата от всяка точка на света.

Икономично Отопление

Всички термостати са предназначени за улесняване, удобство и икономия на топлинна енергия. Нашите специалисти може да Ви консултират безплатно кой термостат ще бъде най-ефективен и съвместим с Вашата система. Достатъчно е да позвъните на телефоните за контакти или да ни изпратите запитване.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.

Икономично Отопление

Икономично Отопление