Пелетни горелки GreenEcoTherm GP – 4 генерация

Автоматизирана горелка за оползотворяване на дървесни пелети от серията “GP” е предназначена за монтиране на водогрейни котли и други съоръжения. Горелката оползотворява дървесни пелети и друга биомаса, описана по-долу, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана или друг консуматор на топлинната енергия. Горелките от серия GP 4 генерация са предназначени за изгаряне на дървесни пелети. Могат да бъдат монтирани на различни водогрейни котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. Съществуват възможности да се влияе на параметрите им по удобен за потребителя начин. Горелката GP IV-та генерация е с нов футуристичен дизайн, с пластмасови елементи и електронно управление.

Актуални цени

МоделGP 25GP 32GP 45Горивоподаващ
шнек за GP 25 и
GP 32
Горивоподаващ
шнек за GP 45
Диапазон на регулиране
на мощността (kW)
7-2510-3214-45--
Номинална топлинна
мощност (kW)
253245--
Ел. мощност
(при запалване) (W)
<100 (+1100)<100 (+1100)<100 (+1100)--
Тегло (kg)171723.58.512
Дължина (mm)62762764515201870
Височина (mm)485485555107107
Ширина (mm)250250250184184
Цена с ДДС1 800 лв.
1 710 лв.
2 100 лв.
1 995 лв.
2 585 лв.
2 455 лв.
включен в цената
на горелката
включен в цената
на горелката

Информация

Пелетната горелка от серията “GP” може да оползотворява следните видове горива:

 • Дървесни пелети с размер 6 и 8 mm, клас ENplus-A1 съгласно със стандарт ENplus или с категория : A, AB, B съгласно методиката, разработена и прилагана от фирмата-производител;
 • Изсушени костилки (от череши, от вишни);
 • Смес от пелети и костилки (например в съотношение 50% – 50%);
 • Друга биомаса под формата на пелети, но след одобрителен тест в лабораторията на фирмата-производител.
Комплектът на пелетната горелка от серията “GP” се състои от:
 • Основен модул с демонтирума скара – 1бр.;
 • Горивоподаващ шнек – 1 бр.;
 • Гъвкава тръба – 1 бр. със скоби за стягане – 2 бр.;
 • Чифт работни ръкавици – 1бр;
 • Ръководство за експлоатация – 1бр.;
 • Опаковка на основния модул – 1бр.;
 • Опаковка на горивоподаващия шнек – 1бр.
Предимства
 • Модерно и многофункционално микропроцесорно управление, произведено в Швеция, осигуряващо прецизна работа на елементите на горивния процес с настройка на параметри;
 • Автоматичен тест на всички функции на системата;
 • Пет фиксирани нива на мощност с бърз достъп, които могат да бъдат променяни от потребителя;
 • Автоматична модулация – настройка на количеството необходим въздух съобразно избраната от потребителя мощност;
 • Автоматична самонастройка на системата, съобразно производител-ността на подаващия шнек, спрямо конкретни климатични условия и калоричност на горивото;
 • Индикация за температурата на топлоносителя(или водата) в котела;
 • Възможност за съхраняване на текущи настройки и възстановяване на заводските настройките;
 • Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за потребителя и сервизния персонал;
 • Възможност за работа с температурен сензор, котелен и стаен термостат;
 • Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на изделието.
Конструкция

Пелетната горелка от серията “GP” е оборудвана с:

 • Микропроцесорен контролер, който управлява работата на модулите на горелката;
 • Дисплей с клавиатура, показващ режима на работа на горелката и чрез които се прави настройка на работните параметри;
 • Вентилатор за подаване на въздух за горене с датчик на Хол, чрез който се следи честотата му на въртене;
 • Електрически нагревател, чрез който се разпалва горивото;
 • Шнек за автоматизирано подаване на горивото от бункер към горелката;
 • Горивна камера, в която се реализира оптимизиран горивен процес;
 • Демонтируема скара, така че да осигури лесно почистване на горивната камера;
 • Фотосонда за динамично следене на горивния процес;
 • Реверсивен термостикер за индикация на работния режим на системата и необходимостта от почистване на съоръжението/комина, към което е монтирана;
 • Нереверсивен термостикер за индикация на регистрирано прегряване на горелката, предпоставка за отказ на гаранция.
Горелката е снабдена с:
 • Система за автоматично разпалване на горивото;
 • Система за автоматично подаване на горивото към горивнатакамера;
 • Система за сигурност, която блокира горелката в случай, че тръбата за подаване на пелети бъде загрята вследствие на аварийни ситуации;
 • Фотосонда за динамично следене на горивния процес;
 • Система за модулиране на дебита на въздуха в процеса на разпалване на горивото;
 • Система за модулация на режима на работата й, която осигурява оптимални експлоатационни режими и нисък разход на гориво;
 • Възможност през определено време да се извършва финално догаряне с последващо продухване, с цел почистване и нов автоматичен рестарт.
Инструкция за монтаж и експлоатация

Инструкция за монтаж и експлоатация – GP – 4 генерация

Колко ще Ви струва отоплението с пелетна горелка GP?
Направените изчисления, посочени в примера са за средно дневно натоварване 8 часа, 31 дни в месеца за 8 kW дневен товар, достатъчен за отолението на средно фамилно жилище в 80 m² жилищна площ ( 200 m³ отопляем обем ).

Примерно изчисление на разходите за отопление:
(200³ отопляем обем Х 0.055 kW/m³ специфичен топлинен товар) Х (8 часа) Х (31 дни) Х (лева/kWh специфична цена на топлинната енергия от горивото) = разходите на отопление за един месец.

Пелетни горелки GP – 2 и 3 генерация

Всички пелетни горелки са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин elkom-shop.eu може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Пелетни горелки GP – 4 генерация

Пелетни горелки GP – 4 генерация