Пелетни горелки GREEN FIRE OC

Пелетни горелки GREEN FIRE РВ ОС с открита камера. Мощност от 25 до 50 kW. Възможност за регулиране на мощността. Автоматично запалване. Автоматично подаване на пелети. Автоматичен контрол на горивния процес и осем степенна модулация за икономия на гориво и плавно и точно регулиране на зададената температура.

Възможност за включване на стаен термостат. Управление на циркулационна помпа. Възможност за включване през UPS, поддържащ нормалната работа на пелетната горелка GREEN FIRE РВ ОС при спиране на електро захранването. В комплекта на горелката са включени – фланец за монтаж, гориво подаващ шнек и вграден седмичен програматор.

Модел1000W1500W2000W2500W3000W
Отопляема площ [m²]8 - 1412 - 1816 - 2220 - 2624 - 32
Отопляем обем [m³]20 - 3530 - 4540 - 5550 - 6560 - 80
Височина [mm]453453453453453
Ширина [mm]59268888010721216
Дълбочина [mm]8484848484
Тегло [kg]4,65,16,47,58,4
Цена225.00 лв.235.00 лв.255.00 лв.275.00 лв.295.00 лв.

Работата на пелетни горелки GREEN FIRE OC се управлява от микропроцесор. Щом фотосензорът регистрира горене, подава сигнал на управлението да изключи нагревателя и да премине в следващият режим –“РАЗГАРЯНЕ”. След изтичане на зададеното време гореклката минава в режим “ ГОРЕНЕ” . Горелката има 8 степени на регулиране на мощността и преминава автоматично от 1-ва до 8-ма степен. От контролера се задават стойностите за минимална и максимална мощност, а междинните мощности се определят автоматично от контролера. При достигане на зададената максимална температура горелката преустановява работата си, като остава в режим “ЧАКА”, и сов старт следва при падане на температурата на котелната вода под зададената стойност или при получаване на команда от стаен термостат.

Модулация

При повишаване на температурата на водата в котела и доближаването й до зададената стойност, горелката постепенно намалява мощността си от 8-ма към 1-ва степен. Работната температура и максимално разрешената мощност могат да бъдат променяни от потребителя. Максимално допустимата температура на котела е фиксирана и може да бъде променяна само от оторизиран сервизен специалист. Препоръчително е тя да не надхвърля 92°С. Процесът на запалване и горене се следи от фото-сензор. Ако горивото не се запали от първия път, микропроцесорът управлява подаването на втора доза пелети и стартира запалване отново. Опитите за запалване са ограничени до 3 и могат да бъдат променяни. Ако по време на работа свършат пелетите в захранващия бункер, горелката минава в режим OFF и спирането се регистрира от контролера като грешка.

Монтаж на горелки GREEN FIRE OC

Горивната камера на котела трябва да бъде с 3 пъти по-голям размер от горивната камера на горелката (ширина=височина=3 х диаметър;дълбочина=3 х дължина). Трябва да има достатъчно място за чистене на пепелта от горелката, котела и тръбите за отвеждане на димните газове газове. Задължително е под горивната камера на горелката да има минимално 15 см. свободно пространство за отлагане на горивния отпадък. В противен случай, производителят не носи отговорност за прогаряния и деформации.

Изисквания

Горелката се поставя в отвора на котела със съответното уплътнение. Закрепва се съобразно указания в конкретната инструкция начин. Връзката между горелката и котела трябва да бъде добре уплътнена, с цел да не се получи изтичане на изгорели димни газове в помещението. При монтиране на съоръжението, то трябва да е в хоризонтално положение. Връзката за подаване на пелети трябва да бъде вертикално изпънат и връзките трябва да бъдат затегнати.

Настройката на работата на горелката се извършва от оторизиран специалист

Ако съоръжението не функционира задоволително:

  • да се провери качеството на пелетите (трябва да бъдат без прах). При нормална работа на горелката, в горивната камера трябва да има толкова пелети, че отворът към нагревателя на същата да бъде покрит с гориво.
  • да се провери температурата на изгорелите газове (175-240°С).Ако температурата е много висока, да се намали подаването на пелети. Ако температурата е много ниска, да се увеличи количеството на подаваното гориво.
    Критерий за добрата работа на горелката е цветът на пламъка – ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЖЪЛТО-ОРАНЖЕВ . Когато той е тъмночервен, примесен с дим, найвероятно количеството на подавания въздух е по-малко от необходимото за добро горене и трябва да се увеличи.
Регулиране

Регулирането на въздуха влияе съществено върху режима на горене, стремежът трябва да бъде за спокойно, устойчиво горене, без горивен остатък. Понякога е възможно , ако първоначалната доза за зареждане при палене е голяма, да се получи “задавяне” на горелката, т.е. тя не може да запали при повторно активиране на запалването . Това се получава вследствие на факта , че първоначалната доза е поголяма от необходимото и се получава натрупване на пелети в областа на запалващия нагревател. В този случай е необходимо е да се намали времето за зареждане на първоначалната доза във фаза ПАЛЕНЕ.

Препоръки

Препоръчва се след настройване на GREEN FIRE OC да се ползва едно и също гориво. Смяната на горивот налага често пъти допълнителни настройки. При фино регулиране на горелката е необходим уред за анализиране на изгорелите газове, а промяната на параметрите да се извърши от квалифициран специалист. Тези регулировки се правят след няколкодневна работа на горелката и котела.

Запитване

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Препоръчани продукти

Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX
Всички радиатори Комплект термовентили Термокранове Механични термоглави Електронни термоглави
Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX
Радиаторни кранове Кит комплекти Конзоли за монтаж Подови стойки Нагреватели за радиатори

Магазин

Всички пелетни горелки предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин shop.elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Препоръчани връзки

Пелетни горелки GREEN FIRE РВ ОС