Пелетни горелки GreenEcoTherm GP самопочистващи

Автоматизирани модулиращи Пелетни горелки GreenEcoTherm GP самопочистващи за оползотворяване на дървесни пелети са предназначени за монтиране на водогрейни котли и други съоръжения. Горелката оползотворява дървесни пелети и друг вид биомаса, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана или друг консуматор на топлинната енергия. Самопочистващите пелетните горелки са с модерен дизайн и електронно модулиращо управление. Запазени са всички характеристики и предимства на горелките от предходните генерации и са разширени чрез още допълнителни функции. Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

Актуални цени

МоделGP 20_18 scGP 25 scGP 32 scГоривоподаващ
шнек за GP 20,
GP 25 и GP 32
Диапазон на регулиране
на мощността (kW)
7-187-2510-32-
Номинална топлинна
мощност (kW)
182532-
Ел. мощност
(при запалване) (W)
<100 (+1100)<100 (+1100)<100 (+1100)-
Тегло (kg)19.619.619.68.5
Дължина (mm)7007007001520
Височина (mm)490490490107
Ширина (mm)250250250184
Цена с ДДС1 995 лв.
1 895 лв.
2 095 лв.
1 990 лв.
2 195 лв.
2 085 лв.
включен в цената
на горелката

Информация

Пелетната горелка серия „GP xx sc” може да оползотворява следните видове горива:

 • Дървесни пелети с диаметър Ø 6-8mm, клас ENplus-A1, ENplus-A2 и ENplus-B съгласно стандарт EN 14961-2:2010 или с категория: A, AB, B, BC, C, CD, E, EF съгласно методиката, разработена и прилагана от фирмата-производител;
 • Изсушени костилки (от череши, от вишни);
 • Смес от пелети и костилки (например в съотношение 50% – 50%);
 • Друга биомаса под формата на пелети, но след одобрен тест в лабораторията на фирмата-производител на горелката.
Комплектът на пелетната горелка серия „GP xx sc” се състои от:
 • Основен модул – 1бр.;
 • Горивоподаващ шнек – 1 бр.;
 • Гъвкава тръба – 1 бр. със скоби за стягане – 2 бр.;
 • Чифт работни ръкавици – 1бр;
 • Ръководство за експлоатация – 1бр.;
 • Опаковка на основния модул – 1бр.;
 • Опаковка на горивоподаващия шнек – 1бр;
 • Инструкция за монтаж, експлоатация и поддръжка на горелка за пелети серия „GP xx sc” – 1 брой.
Предимства
 • Горелката е предназначена да оползотворява дървесни пелети, което я прави екологично чиста и не допринася за замърсяване на околната среда;
 • Служи за замяна на горивото на котли, който оползотворяват дърва и въглища;
 • Модерно и многофункционално микропроцесорно управление, произведно в Швеция, осигуряващо прецизна работа на елементите на горивния процес с
  настройка на параметрите;
 • Автоматичен тест на всички функции на системата;
 • Пет степени на модулация на мощността с бърз достъп, които могат да бъдат променяни от потребителя;
 • Автоматична модулация – настройки на количеството необходим въздух, съобразно избраната от потребителя мощност;
 • Автоматична самонастройка на системата, съобразно производителността на подаващия шнек, спрямо конкретни климатични условия и калоричността на горивото;
 • Индикация на температурата на топлоносителя (или водата) в котела;
 • Възможност за съхраняване на текущите настройки и възстановяване на заводските настройки;
 • Пароли за ограничаване на нива на достъп до параметри за потребителя и сервизния персонал;
Възможност за работа с температурен сензор, котелен и стаен термостат
 • Специални мерки за повишаване надеждността и безопасността на изделието;
 • Независимост от качеството на изгаряните дървесни пелети с диаметър Ø 6-8mm;
 • Възможност за избор между 4 типа настройки в зависимост от качеството на изгаряните пелети при стабилно КПД;
 • Иноватовно и уникално автоматично почистване на горивната камера посредством механично остъргване на скарата на горивната камера;
 • Възможност за управление на помпа;
 • Възможност за управление на димен вентилатор;
 • Улесняване на сервизирането, посредством функция на управлението – „История на грешките”;
 • Горелката е снабдена със система за автоматично разпалване на горивото;
 • Опростен монтаж и настройка на горелката, което ускорява работата на инсталатора;
 • Висока ефективност;
 • Ниски вредни емисии;
 • Автоматично подаване на гориво от бункер, който се изгражда съобразно локалните условия (не е приложен към комплекта на горелката);
 • Опростена поддръжка и обслужване;
 • Минимални експлоатационни разходи.
Конструкция

Пелетната горелка серия „GP xx sc” е оборудвана с:

 • Микропроцесорен контролер, който управлява работата на модулите на горелката;
 • Дисплей с клавиатура, показващ режима на работа на горелката и чрез който се прави настройка на работните параметри;
 • Вентилатор за подаване на въздух за горене с датчик на Хол, чрез който се следи честотата му на въртене;
 • Електрически нагревател, чрез който се разпалва горивото;
 • Шнек за автоматизирано подаване на горивото от бункер към горелката;
 • Горивна камера, в която се реализира оптимизиран горивен процес;
 • Фотосонда за динамично следене на горивния процес;
 • Реверсивен термостикер за индикация на работния режим на системата и необходимостта от почистване на съоръжението/комина, към което е
  монтирана;
 • Нереверсивен термостикер за индикация на регистрирано прегряване на горелката, предпоставка за отказ на гаранция.
Пелетната горелка е снабдена с:
 • Система за автоматично разпалване на горивото;
 • Система за автоматично подаване на горивото към горивната камера;
 • Система за автоматично почистване на горивната камера;
 • Система за сигурност, която блокира горелката в случай, че тръбата за подаване на пелети бъде загрята вследствие на аварийни ситуации;
 • Фотосонда за динамично следене на горивния процес;
 • Система за модулиране на дебита на въздуха в процеса на разпалване на горивото;
 • Система за модулация на режима на работата й, която осигурява оптимални експлоатационни режими и нисък разход на гориво;
 • Възможност през определено време да се извършва финално догаряне с последващо продухване, с цел почистване и нов автоматичен рестарт.
Инструкция за монтаж и експлоатация

Инструкция за монтаж и експлоатация – GP самопочистващи

Колко ще Ви струва отоплението с пелетна горелка GP?
Направените изчисления, посочени в примера са за средно дневно натоварване 8 часа, 31 дни в месеца за 8 kW дневен товар, достатъчен за отолението на средно фамилно жилище в 80 m² жилищна площ ( 200 m³ отопляем обем ).

Примерно изчисление на разходите за отопление:
(200³ отопляем обем Х 0.055 kW/m³ специфичен топлинен товар) Х (8 часа) Х (31 дни) Х (лева/kWh специфична цена на топлинната енергия от горивото) = разходите на отопление за един месец.

Пелетни горелки GP – 2 и 3 генерация

Всички пелетни горелки са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин elkom-shop.eu може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Пелетни горелки GreenEcoTherm GP самопочистващи

Пелетни горелки GreenEcoTherm GP самопочистващи