Пелетен котел Pelletherm V5 Generato

Серията “Pelletherm V.5/GENERATO” са стоманени топловъздушни генератори на дървесна биомаса за сушилни инсталации и отопление на битови, офисни, индустриални помещения и обществени заведения. Топловъздушните генератори от серия “Pelletherm V.5/GENERATO” оползотворяват гориво, описано по-долу, като получената топлинна енергия се предава на топлоносителя – околния въздух. Загретият от съоръжението въздух се отвежда към съседни помещения, чрез въздуховод от отоплителната система.

Съоръжението е снабдено с:
Система за автоматично разпалване на горивото;
Система за автоматично почистване на пепелния остатък от зоната на горелката;
Шнекова система за автоматично дозиране на горивото.

Този модел пелетни котли не се поддържа в наличност !!! Моля изпратете запитване за цени, наличности и срокове за доставка.

Информация

Съоръжението е оборудвано с:
Стоманен топлообменник за загряване на топлоносителя – околния въздух;
Вентилатор за подаване на въздух за горене;
Вентилатори за принудителна конвекция на загрявания от генератора въздух;
Дневен бункер за гориво с капацитет 150 dm3, което дава възможност за съхранение на до около 100 kg дървесни пелети. Посочените данни са ориентировъчни, тъй като реалният капацитет на бункера за гориво зависи от насипната плътност на горивото, която пък зависи от размера на частиците (дървесни пелети) и съдържанието на влага;
Модул за управление, в който може да се променят параметрите на работа, съгласно
потребностите и спецификата на всяка отделна инсталация и клиент;
Контейнер за пепелния остатък с вместимост до 5 kg.

Съоръжението може да оползотворява следните видове горива:
Дървесни пелети с размер 6, 8 до 14 mm, клас ENplus-A1, ENplus-A2 и ENplus-B съгласно стандарт стандард EN 14961-2, или с категория: A, AB, B, BC, C, CD, E, EF съгласно методиката, разработена и прилагана от фирмата-производител;
Изсушени костилки (от череши, от вишни);
Смес от пелети и костилки (например в съотношение 50% – 50%);
Пелети от друга биомаса (например остатъци от добив на зехтин);
Друга биомаса под формата на пелети, но след одобрителен тест в лабораторията на фирмата-производител на топловъздушния генератор.

Предимства
 • Генераторът е предназначен да оползотворява различни видове твърда дървесна биомаса, което го прави гъвкав откъм използвано гориво и екологично чист, не допринася за замърсяване на околната среда и глобалното затопляне на планетата;
 • Възможност за отопление на съседни помещения чрез отвеждане на подгретия от съоръжението въздух посредством изходящ канал;
 • Цената на получаваната топлинната енергия от оползотворяване на биомасата под формата на дървесни пелети като локален енергиен източник в по-малка степен се влияе от световните цени на горивата и така стойността на добиваната енергия е конкурентна спрямо конвенционалните източници на топлина;
 • Съоръжението е автоматизирано и предоставя комфорт при експлоатация доближаваща се до този, получаван при използване на други автоматични съоръжения (например такива, оползотворяващи газообразно гориво или електрически нагревателни уреди), като предоставя възможност работата му да бъде програмирана и от програмируем стаен термостат;
 • Липса на вода или друга течност като топлоносител, което дава възможност да се инсталира в отоплителни системи, за които има опасност от замръзване на циркулационната вода и възникване на аварийни ситуации;
 • Съоръжението е снабдено със система за автоматично разпалване на горивото и режим на механично почистване на горелката от пепелния остатък;
 • Автоматична експлоатация на генератора, възможност за регулиране на неговата работа чрез термостат и седмичен програматор, което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;
 • Възможност за контрол на подгретия въздух към няколко разпределителя на подгретия въздух;
 • Непретенциозност към качеството на използваното гориво – възможност за изгаряне на различни видове биомаса : във вид на дървесни пелети, изсушени костилки от череши и др., които имат пепелно съдържание над дефинираното в стандартите ENplus (EN 14961-2:2010), ONORM M7135, DIN 51731 и DINPlus;
 • Автоматично подаване на гориво от вграден бункер;
 • Възможност за автоматично зареждане на вградения бункер за гориво от външни такива (външен бункер за дървесни пелети);
 • Висока ефективност;
 • Опростена поддръжка, обслужване и минимални експлоатационни разходи;
 • Конструкцията на генератора позволява лесен демонтаж и монтаж, съобразно със спецификата при транспортиране, а също и на котелното помещение, в което се монтира системата;
 • Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • Автоматично подаване на гориво. Собствен патент на полезен модел на дозиращо устройство за подаване на твърдо гориво, елиминиращ фактора „обратен огън“ и самозапалване;
 • Микропроцесорен модул за управление параметрите на генератора и табло с интерфейсен дисплей;
 • Механично почистване на тръбния сноп;
 • Елементна база от реномирани европейски производители;
 • Екологичен при работа – нива на въглеродни емисии, които покриват най-строгите европейски изисквания;
 • Бързо затопляне на въздуха;
 • Няма опасност от замръзване на отоплителната инсталация;
 • Стандартно окомплектован с вентилатори с ниво на звуково налягане 61÷64,5 dB;
 • Опция – вентилатори с ниво на звуково налягане 55dB.
Конструкция

Генераторът се състои от следните елементи/модули:

 • Основната част на съоръжението е генераторното тяло (топлообменник) с монтирана горелка, която е конструирана на принципа на скарното горене и
  хоризонтално подаване на горивото;
 • Tоплообменникът представлява заварена конструкция от стоманен листов материал и тръби. В долната част на топлообменника е оформена пещната камера, в която са монтирани горелката и контейнера за събиране на пепелния остатък;
 • Пещната камера осигурява оптимален горивен процес и помага за цялостното изгаряне на горивото;
 • Специализираната горелка е монтирана хоризонтално и е изработена от висококачествена легирана стомана;
 • Чекмеджето за пепелта е разположено на дъното на пещната камера;
 • Бункерът за гориво е разположен непосредствено до генератора, който е монтиран над шнековото подаващо (транспортиращо) устройство. Над ранспортиращо устройство е монтиран механичен въртящ се затвор (отсекател), който разделя обема на хоризонталното подаващо устройство от този на бункера за пелети и го предпазва от запалване;
 • Вентилаторът за подаване на въздуха за горене е монтиран на горелката. Дроселният клапан, който е монтиран на вентилатора служи за регулиране на
  дебита на въздуха за горене. Допълнително са монтирани и клапи, чрез които може да се регулира разпределението на т.н. „първичен” и „вторичен” въздух;
 • Изходящият канал на подгретия въздух се намира в долната лява част на топлообменника на генератора и представлява цилиндричен извод с диаметър
  Ф310, чрез който съоръжението се свързва към отоплителната въздухоразпределителна система;
 •  Димоотводът (с външен диаметър Φ149 mm) се намира в горната лява част на генератора, служи за отвеждане на димните газове към комин;
 • Управляващ контролер, който е разположен в бункерната част на генератора и осигурява работата и безопасността на съоръжението. При работа на съоръжението непрекъснато се следи температурата на подгретия въздух чрез работен термостат и се управлява работата на специализираната горелка и циркулационните вентилатори;
 • Интерфейсен панел, чрез който се осъществява настройка на управлението за работата на генератора и индикация на работния режим и параметри;
 • Стоманеният топлообменник, бункерът за гориво и другите модули на генератора са покрити с външни декоративни капаци, които са обработени с качествено цветно покритие.
Инструкция за монтаж и експлоатация
Актуални цени

МоделGenerato 30kWGenerato 40kWGenerato 50kWGenerato 35kW BIO
пелети/чипс
КПД (%)94949494
МАСА (kg)508508508508
ДЪЛЖИНА (mm)1040104010401040
ВИСОЧИНА (mm)1900190019001900
ШИРИНА (mm)1900190019001900

Всички пелетни котли са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин elkom-shop.eu може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Пелетен котел Pelletherm V5 Generato

Пелетен котел Pelletherm V5 Generato