Нагреватели

Нагревателите за радиатори се изпозват за монтаж в алуминиеи и чугунени рариатори. Нагреватеите дават възможност да бъде постигнат комфорта на водното отопление при отсъствие на централно отопление, без да са необходими котел за локално отопление. Вграден термогегулатор и възможност за управление температура на въздуха. Това управление се реализира за всяко помещение по отделно, като дава възможност за оптимизиране на потреблението. Отоплението с нагреватели за радиатори е един от най-икономичния метод за отопление с електрически ток, както като първоначална инвестиция, така и като разходи за експлоатация.

Нагреватели за лири

Електрическите нагреватели за лири са предназначени за вграждане алуминиеви лири и стомамение лири  за баня. Представляват нагревателен елемент с присъеди-нителна резба 1/2”,  към който е монтирана кутия с кабел. Вграден е електронен терморегулатор е с фиксирана температура или регулиране на температурата на водата със светлинна индикация за включен нагревател. Захранването на терморегулатора е с вградена защита от импулсни претоварвания по напрежение. Нагревателите за лири са за работа в условия на повишена влажност и пръскаща вода.