Отопление парно

Отопление парно – предлагаме изграждане на локално отопление и отоплителни инсталации, монтаж на радиатори, монтаж на електрически, газови, котли на твърдо или течно гориво, монтаж и свързване на колекторни кутии, монтаж на разширителени съдове и циркулационни помпи, изграждане на щрангове и разводки до радиаторите с стоманени, полиетиленови, полипропиленови или медни тръби, монтаж на радиатори, лири и бойлери със серпентина. Всичко за отопление парно.

Услуги

Безплатен оглед и представяне на оферта за отопление парно с актуални цени за материали и труд. Безплатна доставка на радиатори, лири и други необходими материали за отопление парно в района на София. Elkom Express Ltd. oсигурява 5 години пълна гаранция на материалите и монтажа извършени от нас.

Актуални цени

Посочените цени са примерни и подлежат на промяна в зависимост сложността на изпълнението, мястото на монтаж и състоянието на инсталацията. Цени за изграждане на локално отопление.

Ценова Оферта

Актуални цени за отопление парно може да получите след изпращане на запитване за конкретен обект, изисквания и срок за изпълнение. Срок на валидност на офертите – 30 дни.

Услуги отопление парно радиатори

•  Монтаж на радиатори

•  Доставка на радиатори

•  Продажба на радиатори

•  Демонтаж на радиатори

•  Затапване на радиатори

•  Изчисляване на радиатори

•  Преместване на радиатори

•  Смяна на радиатори и лири

•  Добавяне глидери на радиатори

Услуги отопление парно инсталации

•  Монтаж на камини

•  Монтаж на терновентили

•  Монтаж на пелетни котли

•  Монтаж на обезвъздушители

•  Изграждане на локално парно

•  Свързване радиатори на кръст

•  Монтаж на електрически котли

•  Монтаж на радиаторини кранове

•  Ремонт на отоплителни инсталации

Електрически нагреватели

Предлагаме електрически нагреватели за отопление, подходящи за чугунени, алуминиеви радиатори и лири. Мощността на нагревателя се избира съобразно мощността на радиатора, която зависи от модела на радиатора, неговите размери и броя на ребрата. Електрически нагреватели за лири, защитени от влага и корозия.

Доставка и монтаж

Поддържаме в наличност нагреватели от 100 до 2400 W. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени за нагреватели и монтаж. Безплатна доставка на нагреватели в района на София. Осигуряваме Гаранционен срок – два отоплителни сезона.

Съвети за отоплението

Аварийни ремонти

Разполагаме с екип за аварийни ремонти на отопление парно и абонатни станции на разположение 24 часа без почивен ден. Пристигане до 30 мин. в района на София. Безплатна доставка на  необходими материали в района на София. Осигуряваме 5 години пълна гаранция на материалите и монтажа извършени от нас. Посещението на наш техник и представянето на офета е безплатно.

Абонатни станции

Ремонт и Поддръжка на абонатни станции и щрангове. Предлагаме ремонт и поддръжка на абонатни станции и щрангове, монтаж и смяна на разширителни съдове, циркулационни помпи, кранове, автоматични пълначки, тръби, манометри, термометри, предпазни вентили, обезвъздушители и всичко за отопление.

Частични ремонти

Предлагаме монтаж, демонтаж, преместване и затапване на радиатори и лири, монтаж на кранове, термовентили и обезвъздушители, кръстосано свързване на радиатори и лири за отопление парно.

Отопление парно
Отопление парно
Отопление парно
Отопление парно

При запитване за изграждане на локално отопление парно напишете телефон за по-бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд за изграждане на отопление. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Отопление парно

Отопление парно

Отопление парно

Отопление парно