Смесителен вентил - термостатен

Смесителните вентили регулират и поддържат температурата на горещата вода в границите на желаната настройка, избрана от потребителите. С инсталирането на смесителен вентил се постига повишаване на температурата на водата в нагревателния уред и ограничаването й до безопасни граници след него.

Смесителен вентил - термостатен

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.