Безжичен стаен термостат Computherm Q7RF

Безжичен стаен термостат Computherm Q7RF, всеки ден от седмицата могат да се изготвят отделни температурни програми. За всеки ден, освен 1 фиксирано време за превключване, могат да бъдат зададени 6 регулируеми времена на превключване и различна температура може да бъде зададена за всичките 7 пъти за превключване.

Има 4 различни опции за временно промяна на температурата, посочена в програмата: до следващото превключване в програмата, за период от 1 до 9 часа, за период от 1 до 99 дни и до следващата ръчна намеса. Освен това ви позволява да изберете чувствителността на превключване, да калибрирате термометъра, да активирате функцията за защита на помпата, да превключвате между режим на отопление и охлаждане и да заключвате бутоните за управление.

 • Цена:
  136.00 лв.

Термостатът може да се движи свободно в рамките на разстоянието на предаване, има безжична (радиочестотна) връзка между термостата и котела. Безпроблемната работа се осигурява от собствен код за сигурност.

Препоръчваме да го използвате на места, където има нужда от програмиране, освен това е важно преносимостта, точното измерване на температурата, точната настройка на температурата и чувствителността при превключване. Ако е необходимо, устройството може да бъде разширено с COMPUTHERM Q1RX безжичен термостат, управляван контакт.

Безжичен стаен термостат Computherm Q7RF

Безжичен стаен термостат Computherm Q7RF

Технически данни на термостата (предавателя):

 • Регулируем температурен диапазон: 5 до 40 °C (на стъпки от 0,5 °C)
 • Температурен диапазон на измерване: 3 до 45 °C (на стъпки от 0,1 °C)
 • Точност на измерване на температурата: ±0,5 °C
 • Диапазон на калибриране на температурата: ±3 °C (на стъпки от 0,1 °C)
 • Избираема чувствителност на превключване: ±0,1 °C; ±0,2 °C; ±0,3 °C
 • Напрежение на батерията: 2 x 1,5 V AA АЛКАЛНИ батерии (тип LR6)
 • Работна честота: 868.35 MHz
 • Разстояние на предаване: прибл. 50 м в открит терен

Технически данни на приемника:

 • Захранващо напрежение: 230 V AC, 50 Hz
 • Превключваемо напрежение: 24 V AC / DC до 250 V AC, 50 Hz
 • Товароспособност: 6 A (2 A индуктивно натоварване)

Често задавани въпроси

Стайният термостат COMPUTHERM Q7RF е специално проектиран за управление на системите за отопление и охлаждане. В допълнение, термостатът е подходящ и за управление на електрически и електронни устройства, които могат да се включват и изключват чрез прекъсване и възобновяване на захранването.

За работата на уреда са необходими две 1,5 V алкални батерии (тип: LR6, размер: AA). Могат да се използват само нови алкални батерии. Други батерии, известни като издръжливи батерии или батерии с дълъг живот (конвенционални въглеродно-цинкови батерии), полуизтощени батерии и акумулаторни акумулатори, не са подходящи за работата на този уред.

При нормална употреба очакваният живот на батериите е приблизително 1,5 до 2 години.

Целесъобразно е термостатът да бъде разположен на стената на стая, в която пребивавате редовно или продължително време, така че термостатът да е ориентиран по посока на естествената вентилация на помещението, но да не е изложен на течение или екстремна топлина (напр. слънчева светлина, хладилник, комин и др.). Оптималното му местоположение е на височина 1,5 м от нивото на пода. Уредът може лесно да се щракне върху основата си и след това да се постави върху всяка хоризонтална повърхност (напр. маса, рафт, горна част на комод) или, като се използват отворите за винтове на задната страна, може да се монтира и на стена.

Приемният блок на термостат COMPUTHERM Q7RF е разумно да се монтира в близост до котела, на защитено от влага и топлина място. Когато избирате местоположението на приемния блок, моля, имайте предвид също, че обемисти метални предмети (напр. бойлер, буферен резервоар и др.) и метални строителни конструкции могат да имат неблагоприятен ефект върху разпространението на радиовълните. Ако е възможно, за да осигурите безпроблемна RF връзка, препоръчваме да инсталирате приемния блок на височина от 1,5 до 2 m и на разстояние от 1 до 2 m от котела или други обемисти метални конструкции. 

Препоръчваме ви да проверите надеждността на RF връзката на избраното място, преди да инсталирате приемното устройство. Не монтирайте приемния модул под капака на котела или в непосредствена близост до горещи тръби или помпи, тъй като това може да причини повреда на частите на уреда и да компрометира безжичната (RF) връзка. Препоръчваме също така за предпочитане захранването към приемното устройство да се подава от контакт, различен от този на котела (и от друга фаза, ако е възможно), а мрежовото захранване не трябва да се подава към приемащия блок от котела на който и да е сметка. 

За да предотвратите токов удар, помолете професионалист да свърже приемното устройство към котела. и мрежовото захранване не трябва да се подава към приемния блок от котела по никакъв начин. За да предотвратите токов удар, помолете професионалист да свърже приемното устройство към котела. и мрежовото захранване не трябва да се подава към приемния блок от котела по никакъв начин. За да предотвратите токов удар, помолете професионалист да свърже приемното устройство към котела.

Уредът трябва да бъде инсталиран/пуснат в експлоатация от компетентно лице. Устройството, което ще се управлява, трябва да бъде свързано към 1-2 точки на свързване, разположени от задната страна на приемника. За по-подробно описание, моля, вижте ръководството за употреба на продукта.

Стаен термостат тип COMPUTHERM Q7RF с превключващ режим е в състояние да контролира по-голямата част от котлите и климатичното оборудване, налични на унгарския пазар. Може лесно да се свърже към всеки газов котел или климатично оборудване, което има двупроводна точка за свързване на стаен термостат, независимо дали има управляваща верига 24 V или 230 V. В допълнение, термостатът е подходящ и за управление на електрически и електронни устройства, които могат да се включват и изключват чрез прекъсване и възобновяване на захранването.

Не е необходимо за работата на предавателния блок на термостата, за целта са ви необходими само две 1,5 V алкални батерии (тип: LR6, размер: AA).

От друга страна, приемният блок на термостата работи от 230 V захранване.

Не. Всеки термостат и придружаващото го приемно устройство(а) имат собствен код за сигурност, който гарантира надеждна и безпроблемна работа на уредите. Всяко приемащо устройство получава сигнали само от термостата, който има същия код за сигурност. В резултат на това практически неограничен брой уреди могат да се използват в непосредствена близост един до друг, без да се създава проблем в комуникацията между устройствата.

да. Можете да превключвате между режимите на отопление и охлаждане на термостата. В зависимост от избраната чувствителност на превключвателя, в режим на охлаждане термостатът ще включи климатичното оборудване над зададената температура и ще го изключи под тази температура.

От бутоните, разположени на предния панел на термостата, натиснете веднъж за кратко бутона SET, след това натиснете отново бутона SET и го задръжте натиснат и междувременно натиснете за кратко бутона COPY. Сега на дисплея се появява надпис HEAT или COOL, за да посочи избрания режим. След това можете да превключвате между режимите на работа с бутони +/-.

Има различни причини за това. Най-често срещаните проблеми са:

 •     се използват неподходящи батерии (напр. изтощени батерии или неалкални батерии).
 •     неправилно свързване (което в лоши случаи може да унищожи релето в уреда или електронната система на управляваното устройство)
 •     нестабилна RF връзка (вижте подробностите по-долу)
 •     някой е десинхронизирал приемащата и предаващата единици и те трябва да бъдат повторно синхронизирани (стъпките на ресинхронизацията са описани в Ръководството за употреба).

Уредът има изходни точки без потенциал (без напрежение), поради което напрежение 230 V обикновено не се появява на неговите изходи, а само свързва двата свързани проводника или прекъсва връзката между тях. Ако искате 230 V напрежение да се появи на изхода на уреда, когато той е изключен, тогава трябва да свържете мрежов фазов проводник към точка на свързване 1 или 2 на уреда съгласно ръководството за експлоатация. Преди свързване фазовият проводник трябва да бъде изключен и свързването трябва да се извърши от компетентно лице.

Има различни причини за това. Най-често срещаните проблеми са:

 •     се използват неподходящи батерии (напр. изтощени батерии или неалкални батерии).
 •     твърде голямо разстояние или твърде много препятствия (напр. няколко стоманобетонни тавана, няколко дебели стени и т.н.) между предавателя и приемника
 •     неправилно местоположение на предавателния или приемния блок на термостата (вижте по-горе за подробности)
 •     някакво друго радиочестотно устройство, което предава по-силно от нормалното, се използва в близост до уреда (определени бебефони и безжични слушалки, както показва нашия опит)
 •     някакъв друг външен смущаващ фактор (напр. високоефективна антена на покрива или в рамките на ударно разстояние)

Някои от проблемите (напр. твърде голямо разстояние или твърде много препятствия между предавателя и приемника) могат да бъдат решени с помощта на щепсел за усилване на сигнала COMPUTHERM Q2RF.

След възстановяване на захранването, в началото изходът на приемното устройство винаги е в изключен режим. Въпреки това, тъй като предавателят повтаря текущата си команда за превключване на всеки 5 минути, управлението на системата за отопление/охлаждане ще се върне към режима, зададен по-рано, най-късно след 5 минути.

Може да има няколко причини, поради които предавателят не комуникира с приемника или тази комуникация е нестабилна. За да разрешите проблема, ви препоръчваме да приемете следните предложения:

 •     Сменете батерията в предавателния блок на термостата. Не забравяйте, че за уреда могат да се използват само нови алкални батерии. Други батерии, известни като издръжливи батерии или батерии с дълъг живот (конвенционални въглеродно-цинкови батерии), полуизтощени батерии и акумулаторни акумулатори, не са подходящи за работата на този уред.
 •     Проверете дали двете устройства са синхронизирани. Ако двете устройства не успяват да комуникират, дори когато са много близо един до друг, тогава те вероятно трябва да бъдат повторно синхронизирани според ръководството за експлоатация.
 •     Поставете предавателя и приемника на термостата по-близо един до друг или поставете щепсел за усилване на сигнала COMPUTHERM Q2RF за предпочитане в точка по средата между двете единици, ако смятате, че са твърде далеч един от друг.
 •     Проверете дали приемните и предавателните модули на термостата са монтирани в съответствие със спецификацията. Ако не, преместете ги според ръководството (вижте по-горе за подробности).
 •     Избягвайте да използвате определени радиочестотни устройства, които предават по-силно от нормалното в близост до уреда (определени бебефони и безжични слушалки, както показва нашият опит).

да. Безжичните термостати COMPUTHERM могат да управляват няколко радиочестотни устройства едновременно, включително Q1RX щепсел, Q3RF и Q7RF приемни устройства. За да установите връзка, поставете приемащите устройства в режим на синхронизация, след което натиснете и задръжте бутоните SET и Day на Q7RF, докато светодиодите на приемащите устройства спрат да мигат. За да видите как да изберете номера на зоната за термостата Инструкции за инсталиране и работа с термостат Q7RF са достъпни на следния уебсайт:

https://elkom-express.bg/wp-content/uploads/2015/05/Computherm-Q7-RF.pdf

От бутоните, разположени на предния панел на термостата, натиснете веднъж бутона SET за кратко, след това натиснете за кратко бутона DAY и веднага след това натиснете бутона HOLD. Сега на дисплея се появява надпис CAL и с бутоните +/- можете да промените показаната температура в сравнение с измерената стойност.

Това означава, че измерената от уреда температура е извън обхвата на измерване на температурния сензор: LO показва, че температурата е твърде ниска, докато HI показва, че температурата е твърде висока. Това може да се случи, когато уредът е в изключително студена или топла среда или температурният сензор претърпи физическа повреда (напр. той се смачка с ефекта, че двата щифта на температурния сензор се докоснат или температурният сензор се счупи) или температурният сензор става дефектен по друга причина.

Осигуряваме професионална и компетентна помощ за монтаж, свързване, инсталиране и настройка.

Осигуряваме експресен монтаж за София и близките райони.

Гаранция 24 месеца | Безплатна доставка за София
Безжичен стаен термостат Computherm Q7RF

Препоръчани продукти

Алуминиеви радиаториЛири за баняТермовентилиСтайни термостатиКотли
Алуминиеви радиаториЛири за баняТермовентилиСтайни термостати - жични, безжични, интернетКотли
Пелетни каминиОкомплектовка за радиаториОкомплектовка за отоплениеНагреватели за радиатори и лириСистеми за управление и контрол
Пелетни камини с водна ризаОкомплектовка за радиаториОкомплектовка за отоплениеНагреватели за радиатори и лириСистеми за управление и контрол

Запитване

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

Магазин

Безжичен стаен термостат HYSEN 09RF предлаган на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин shop.elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Препоръчани връзки

Безжичен стаен термостат Computherm Q7RF