Интернет стаен термостат Computherm E300

Интернет стаен термостат Computherm E300 може да се използва за управление на свързаното към него устройство (например бойлер) и за проверка на текущото му състояние с помощта на вашия смартфон или таблет през интернет.

Може лесно да се свърже към всеки газов котел с двупроводна точка за свързване на термостат и към всеки климатичен или електрически апарат, независимо дали имат управляваща верига 24 V или 230 V.

Отопление и охлаждане

С помощта на продукта системата за отопление/охлаждане на вашия апартамент, къща или ваканционен дом може да бъде управлявана от всяко място и по всяко време. Този продукт е особено полезен, когато не използвате вашия апартамент или къща по предварително определен график.

Напускате дома си за неопределен период от време през отоплителния сезон или възнамерявате да използвате ваканционния си дом и през отоплителния сезон.

 • Цена:
  200.00 лв.

Термостатът е особено подходящ за управление на системи за подово отопление благодарение на свързващия се сензор за температура на пода.

Термостатът има две безпотенциални релета, които се превключват едновременно, поради което е в състояние да управлява два независими апарата. Двете едновременно работещи релета, включени в устройството, гарантират, че термостатът може лесно да активира, включва или изключва помпа и зонов вентил, в допълнение към стартирането на котела. По този начин, използвайки няколко Wi-Fi термостата тип COMPUTHERM E300, една отоплителна система може лесно да бъде разделена на зони без отделна система за управление на зоната.

 • Диапазон на измерване на температурата (подови и вътрешни температурни сензори): 0 °C – 50 °C (на стъпки от 0,1 °C)
 • Консумация на енергия в режим на готовност: 0,5 W
 • Точност на измерване на температурата (подови и вътрешни температурни сензори): +/- 0,5 °C
 • Точност на показване на температурата: 0,1 °C
 • Регулируем обхват на измерване: 5 °C – 99 °C (на стъпки от 0,5 °C)
 • Чувствителност на превключване: по избор ± 0,1 °C до ±1,0 °C (на стъпки от 0,1 °C)
 • Диапазон на калибриране на термометъра: ±5 °C (на стъпки от 0,1 °C)
 • Захранващо напрежение за термостата: 200-240 V AC; 50/60 Hz
 • Изходна товароносимост (K1 и K2): Макс. 230 V AC; 8 A (2 A индуктивен товар)
 • Работна честота: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz
Интернет стаен термостат Computherm E300

Често задавани въпроси

Стайният термостат COMPUTHERM E300 Wi-Fi е специално проектиран за управление на системите за отопление и охлаждане. Термостатът свързва вашия смарт телефон или таблет с устройството, за да се управлява дистанционно. С помощта на E300 можете да задавате температурата на дома си час по час, а можете да я задавате и контролирате през Интернет.

Включването и изключването на контролирания уред ви позволява да поддържате постоянна комфортна температура, без да претърпявате ненужни загуби на енергия. Този продукт е особено полезен, когато не използвате вашия апартамент или къща по предварително определен график, напускате дома си за неопределен период от време през отоплителния сезон или възнамерявате да използвате ваканционния си дом и през отоплителния сезон.

Уредът може лесно да се управлява чрез интернет или чрез използване на интерфейс със сензорен екран, а работните му условия могат да се проверяват непрекъснато. Термостатът е особено подходящ за управление на системи за подово отопление, благодарение на свързващия сензор за подова температура. Термостатът има две безпотенциални релета, които се превключват по едно и също време, поради което могат да се управляват две напълно независими устройства, а отоплителната система може да бъде разделена на зони без отделен зонен контролер.

В допълнение, термостатът е подходящ и за управление на електрически и електронни устройства, които могат да се включват и изключват чрез прекъсване и възобновяване на захранването.

С E300 можете да зададете желаната температура за всеки час от деня и нощта. По този начин температурата във вашия дом винаги отговаря на вашите изисквания. Осигурява комфорт, без да изразходва излишно енергия. Той винаги консумира толкова енергия, колкото е необходимо и можете да спестите до 30 процента от разходите си за отопление. В допълнение, дистанционното управление може също да спести енергия за вас, защото по този начин можете дистанционно да изключите устройството, за да бъде контролирано, когато сте далеч, след което да го включите по-късно.

Стаен термостат тип COMPUTHERM E300 е в състояние да управлява по-голямата част от котлите и климатичното оборудване, налични на унгарския пазар. Може лесно да се свърже към всеки газов котел с двупроводна точка за свързване на термостат и към всеки климатичен или електрически апарат, независимо дали имат управляваща верига 24 V или 230 V.

Термостатът E300 може да се използва и за управление на климатик.

За продукти, закупени преди октомври 2020 г.: За управление на охладителна система управляваното охладително устройство трябва да бъде свързано по начин, различен от метода, използван за режима на отопление, съгласно ръководството за употреба.

За продукти, закупени след октомври 2020 г.: Ако охлаждането се контролира, термостатът трябва да се превключи в режим на охлаждане в приложението или с помощта на сензорните бутони на термостата. В този случай не е необходимо да променяте връзката.

Не, уредът може да управлява климатично оборудване и всяко друго устройство, което може да се управлява само чрез неговата функция ON/OFF.

За продукти, закупени преди октомври 2020 г.: За управление на охладителна система управляваното охладително устройство трябва да бъде свързано по начин, различен от метода, използван за режима на отопление, съгласно ръководството за употреба.

За продукти, закупени след октомври 2020 г.: Ако охлаждането се контролира, термостатът трябва да се превключи в режим на охлаждане в приложението или с помощта на сензорните бутони на термостата. В този случай не е необходимо да променяте връзката.

За работата на E300 не са необходими батерии. За работата на термостата е необходимо мрежово захранване 230 V.

Ако използвате операционна система Android, можете да изтеглите приложението от Google Play Store. Ако използвате операционна система iOS, можете да изтеглите приложението от iTunes Store. Името на приложението е COMPUTERM E Series.

Броят на уредите е неограничен. Всеки пуснат в експлоатация уред E300 може да бъде добавен към вашето телефонно приложение и да се управлява от вашия телефон.

Не. Всеки термостат е свързан към локалната Wi-Fi мрежа отделно и това решение гарантира надеждна и безпроблемна работа на уредите.

Уредът може да работи с пълна функционалност дори без Wi-Fi връзка с достъп до Интернет посредством сензорните бутони на термостата, но термостатът може да се управлява дистанционно само ако е свързан към Wi-Fi връзка с интернет достъп.

За по-подробна информация, моля, вижте Ръководството с инструкции на уреда ( Ръководство с инструкции ).

Целесъобразно е термостатът да бъде разположен в помещение, където пребивавате редовно или продължително време, така че термостатът да е ориентиран в посоката на естествената вентилация на помещението, но да не е изложен на течение или екстремна топлина (напр. слънчева светлина, хладилник , комин и др.). Оптималното му местоположение е на височина 0,75-1,5 м от нивото на пода.
Използването на изход(и) на сензор за температура на пода може лесно да се контролира от температурата, измерена от този сензор. От друга страна, с негова помощ може да се зададе максимална температура и термостатът изключва изходите при достигане на тази температура. За системи за подово и електрическо отопление тази функция може да бъде особено полезна от съображения за безопасност. Ако искате да измерите температурата на пода, препоръчително е температурният сензор да бъде поставен в къса медна тръба и тази тръба да е вдлъбната в пода, за да може лесно да се смени в случай на повреда.

Не, само един сензор за подова температура може да бъде свързан към един уред.

Ако дисплеят показва Error (Er, Err), сензорът за зададена температура не дава сигнал на термостата. Ако сензорът за температура на пода не е свързан, изберете Вграден температурен сензор във функцията Sensor mode (SEN) в приложението на телефона или в менюто на устройството. Ако подовият сензор е свързан, проверете дали връзката е правилна.

Уредът има изходни точки без потенциал (без напрежение), поради което напрежение 230 V обикновено не се появява на неговите изходи, а само свързва двата свързани проводника или прекъсва връзката между тях. Ако искате да се появи напрежение 230 V на изхода на уреда, когато е изключен, тогава трябва да свържете мрежов фазов проводник към една от точките на свързване съгласно ръководството за употреба. Преди свързване фазовият проводник трябва да бъде изключен и свързването трябва да се извърши от компетентно лице.

Температурите, измерени от уреда, могат да бъдат калибрирани и модифицираните стойности на температурата се появяват на дисплея. Калибрирането на измерените температури може да се извърши съгласно глава 10.4. от ръководството за употреба.

Ако е възможно, поставете рутера по-близо до вашия уред E300. Друг вариант е да поставите усилвател на Wi-Fi сигнала между рутера и E300, за да разширите обхвата на рутера.

Изтеглете и прочетете документа с нашите предложения за Wi-Fi мрежова връзка.

Ако уредът не може да се управлява чрез интернет, тъй като приложението показва, че уредът е недостъпен и не отговаря на модификациите, тогава връзката между уреда и уеб интерфейса е прекъсната. Тази ситуация може да се дължи на няколко причини. Проблемът най-вероятно е причинен от използвания Wi-Fi рутер. Целесъобразно е от време на време да рестартирате рутерите чрез прекъсване и възстановяване на захранването. В повечето случаи този тип проблеми се решават чрез рестартиране на рутера. Ако уредът все още е недостъпен от предния край след изтичане на няколко минути, тогава се препоръчва уредът да се свърже отново към Wi-Fi мрежата съгласно глава 7.2. от ръководството за употреба. Ако връзката е успешна, но уредът все още е недостъпен, тогава се препоръчва рутерът да е настроен на фабрично подразбиране, тъй като може да се случи така, че устройството да не може да бъде свързано с интернет поради някои настройки. Докато термостатът е недостъпен през интернет, можете да го управлявате ръчно с помощта на сензорните бутони на термостата.

Уредът не работи без захранване, но може да запамети настройките. Ако захранването е нарушено (прекъсване на захранването), то може да продължи да функционира без никаква външна намеса след възстановяване на захранването, ако тази опция е избрана сред настройките (вижте Глава 10.6. от Ръководството за експлоатация).

Всички настройки на термостата, с изключение на датата и часа, се връщат към фабричните настройки по подразбиране съгласно глава 10.8. от ръководството за употреба.

Осигуряваме професионална и компетентна помощ за монтаж, свързване, инсталиране и настройка.

Осигуряваме експресен монтаж за София и близките райони.

Гаранция 24 месеца | Безплатна доставка за София

Препоръчани продукти

Алуминиеви радиатори Лири за баня Термовентили Стайни термостати Котли
Алуминиеви радиатори Лири за баня Термовентили Стайни термостати - жични, безжични, интернет Котли
Пелетни камини Окомплектовка за радиатори Окомплектовка за отопление Нагреватели за радиатори и лири Системи за управление и контрол
Пелетни камини с водна риза Окомплектовка за радиатори Окомплектовка за отопление Нагреватели за радиатори и лири Системи за управление и контрол

Запитване

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

Магазин

Безжичен стаен термостат HYSEN 09RF предлаган на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин shop.elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Препоръчани връзки

Интернет стаен термостат Computherm E300