Изграждане на сградни водопроводи

При изграждане на сградни водопроводи напоследък в Западна Европа и САЩ много се заговори за бактерията легионела. Тя е една опасна бактерия, която се развива предимно в мрежата за топла вода. Когато се къпе човек, чрез аерозолите я вдишва и заболява от скоротечна бронхопневмония, като в голяма част от случаите изходът е летален. В България този проблем се третира от Министерство на здравеопазването, има лаборатория за редки заболявания, която прави микробиологични изследвания за наличие на легионели.

Нашите проектанти не са информирани за устройствата за борба с легионелата. Туристи от чужбина, идвайки тук, се интересуват за мерките, взети в хотела за предотвратяване на зараза с легионела.

Когато се налага саниране на сградната инсталация срещу легионелата, методите са: термична дезинфекция (за 3 мин. се увеличава температурата на водата до 70 С°); хлориране с 20 мг хлор/л за два часа; устройства с ултразвук; електролизери, устройства, в които действат ултразвук и ултравиолетови лъчи в комбинация. В Германия и Франция се произвеждат готови инсталации за целта и те се монтират в циркулационната мрежа. При нас понякога се използват инсталации за дозиране на хлор диоксид.

Само в обществени сгради ли се развива тази бактерия

Тя се развива във всякакъв вид водопроводни инсталации – най-вече в големите болници, административни и офис сгради, хотели, общежития, жилищни сгради, особено където има инкрустации на тръбите и стари инсталации. За съжаление у нас водопроводните инсталации са стари и изгнили, продуктите следствие на корозия са се развили. За 48 ч. от една легионела се получават 60 000 бр. За да се контролира тази бактерия, са необходими скъпи микроскопски изследвания. Има специална нова система за директно следене чрез ултразвук.

Какви са възможностите за икономия на питейна вода

Възможностите за икономия на питейна вода са главно при душовете и тоалетните, където се изразходва по около 30% от общия разход на вода от един жител. При старите двуръкохваткови смесители за душове се преразходва вода и енергия за загряването й около 50 %. Използването на съвременни порционни смесители за душове (с механично или електронно задействане) са особено целесъобразни в обществените бани, в стадионите и промишлените предприятия, където се използват по често. Срокът на възстановяване на инвестициите, вложени за тази цел, е по-голям в жилищата поради по-рядката употреба на душовете.

Намаляването на разхода на вода за промиване на тоалетните се осъществява с използване на тоалетни чинии с оптимална форма и размери на сифоните им и промивни системи с две различни количества. Такива се предлагат сега от различни фирми – Идеал стандарт, Геберит, Viega, Grohe и др.

Друг начин е намаляване на загубите на вода и броя на авариите в селищните водопроводни мрежи, по-голямата част от които са с амортизирани тръби и връзки и функционират при по-високи налягания от необходимите, е чрез регулиране на налягането със съвременни системи.

Каква канализационна система е по-удачна – с или без употреба на дъждовни води

У нас съществува смесена канализационна система, която се оразмерява за дъждовното количество, което е от 50 до 100 пъти по-голямо в сухо време. Проектират се тръбопроводи с кръгли профили, които в сухо време работят с малък пълнеж и се получава утаяване на механичните примеси.

Това налага често почистване и промиване на канализационната мрежа. В този случай се преоразмерява канализационната мрежа и влошава режима на работата й. Възможно е дъждовните води от сградите с по-големи площи на покривите да се събират в задържателни резервоари от дренажни модули напр. на Wavin и Rehau и водата от тях да се използва за поливане на тревни площи, измиване на автомобили и промиване на тоалетни.

В Англия например, при проектирането на инфраструктурата на един град с население 200 000 души, са направени варианти решения за водопроводната и канализационната мрежа с и без използване на дъждовните води, като е дадена възможност на инвеститора да избере по-изгодния вариант с използване на дъждовните води.

На кой етап от построяването на едно фамилна къща се изгражда ВиК инсталацията

Още при издаването на разрешение за строеж трябва да се знае откъде ще се направи водовземането. При едно фамилната къща е важно използването на дъждовните води и къде ще се заустят отпадъчните води. В кв. „Драгалевци”, например, се ползват септични и изгребни ями. Поддръжката им е скъпа и в екологично отношение са неприемливи. На Запад има задължително изискване при проектиране на комплекси да се изгражда система за използване на дъждовни води.

Когато един собственик трябва да подмени ВиК инсталацията, на какъв материал трябва да се спре – стоманени, медни, полипропиленови или полиетиленови тръби

Когато водата е агресивна, както е в София, трябва да се избягват стоманените поцинковани тръби. При тях не е високо качеството на цинковото покритие и натрупването на варовик в тръбите предразполага към корозия. Последиците от корозията се натрупват в тръбата, намаляват сечението и и увеличават хидравличното съпротивление. В момента голяма част от сградите в София имат този проблем.

За да се реши той, трябва да се направи смяна на вертикалните клонове, тъй като тези тръби след десет годишна употреба се амортизират и до последните етажи не достига вода, а циркулацията на топлата вода се затруднява. Корозиралите тръби подпомагат развитието на легионела. В медните тръби легионелата се развива десет пъти по-малко в сравнение с пластмасовите.

За съжаление в областта на ВиК инсталациите масово работят некомпетентни майстори. При подмяна на инсталацията е необходимо специалист да изготви проект. При полагането на пластмасови тръби трябва да се вземе предвид линейното удължение. За една десететажна сграда е необходимо да се монтират компенсатори и да се укрепят тръбите, за да могат тези компенсатори да функционират нормално. Тръбите с алуминиеви вложки имат няколко пъти по-малко удължение, но въпреки това трябва да се предвиди необходимото укрепване и компенсатори в съответствие с получените линейни температурни удължения.

Полиетиленовите тръби представляват ли някаква опасност за здравето

Те предразполагат към разпространяване на легионелата десет пъти повече в сравнение с медните тръби, но ако инсталацията отговаря на хигиенните норми, не са опасни за здравето на хората.

Какво печелят гражданите, когато си сменят инсталацията? Когато се подменя водопроводна инсталация, как е най-добре да се направи – подмяна от горе до долу в цялата сграда или само на отделни етажи

При водопроводните инсталации от поцинковани тръби, каквито са в повечето случаи, има корозия. Всички стари мрежи трябва да се подменят и санират. При подмяната трябва да се реши въпросът за избор на циркулационната помпа. В една сграда трябва да има правилно разпределение на циркулационните водни количества по вертикалните клонове, за да може във всички клонове да има циркулация на топла вода при нормална експлоатация.

Задължително е да има и обеззаразяване на мрежата, срещу легионелата, което се прави периодично. За целта се използват термостат вентили. При термичното обеззаразяване трябва да има равномерно разпределение на водните количества в мрежата. Съществуващите мрежи изобщо нямат такива вентили.

Трябва да се обърнете към специалист, за да ви каже на какъв клон какъв вентил трябва да се постави – с какъв диаметър и с каква степен на отваряне. Смяната на сградната водопроводна инсталация осигурява по-добри условия – по-малки хидравлични съпротивления, по-чиста вода и нормална циркулация на топлата вода, което намалява загубите и риска от развитие на легионела.

Има ли нормативни актове, които да регламентират какви са изискванията при изграждането на водопроводна инсталация

Има, разбира се, но те не се спазват. Или се изчисляват неправилно – понякога и в нормите има грешки при изчислението на циркулационните количества, а това води до неравномерно разпределение на циркулационните количества, липса на циркулация във вертикални клонове, а последствието и развитие на легионела.

Има системи, които регулират налягането. Те задължителен елемент ли са от водопроводната инсталация

Когато беше водната криза през 1995 г., ние направихме експеримент. Аз бях председател на комисията по режима. Язовирът беше с обем под санитарния минимум.. Тогава съвместно с фирма ВиК София проведохме по наше указание една акция за монтиране на регулатори на налягането на сградните водопроводни отклонения на една част от осеметажните сгради в жк „Люлин”. Получи се икономия на вода 15% от средната денонощна консумация.

В момента в “Люлин” има сгради, където налягането е 8-9 атмосфери на входа, а на сградата й е необходимо 4.5 – 5 атмосфери. В такива случаи трябва да има регулатор, който да поддържа винаги това налягане. Има високи сгради, където в ниските етажи налягането е 6-8 атмосфери. Тогава трябва да се монтират регулатори на налягането в отделните жилищата на по-ниските етажи.

Когато става дума за инсталация в еднофамилна къща – има ли нужда от такъв регулатор

В такава къща е още по-наложително, особено ако се намира в район с високи налягания. Преди години според нормите във водопроводните мрежите се допускаха осем атмосфери налягане, т.е. 80 м напор, а сега 60 м. Това налага да се зонират селищните водопроводни мрежи с регулатори на налягането.

В една инсталационна мрежа трябва ли да присъства само един материал, или се допуска комбинация от различни материали

Допуска се комбинация, но трябва да се вземат мерки, например ако се монтират медни и стоманени тръби. Медта и желязото имат различни електрохимични потенциали. Водата е електролит, започва електрохимична корозия и износване на системата. Трябва да се предвидят специални връзки, които да изолират единия материал от другия, за да не се получава тази електрохимична корозия. Някои фирми (Viega) предлагат в ръководствата си информация за това, кой материал с кой може да се съвместява или какви мерки трябва да се вземат, за да се предотврати електрохимичната корозия.

Ако не се спазват нормативните актове за изграждане на такава инсталация, какви са загубите за една фамилия

Загубите са в много аспекти. Първо, има преразход на вода, когато е по-голямо налягането. Второ, по-чести повреди на водочерпните арматури и по-големи шумове. Трето, няма циркулация на топлата вода и има опасност от легионела, която се развива при температури от 20 до 50 C° и най-добре между 43-45 C° .

Ние не обръщаме внимание на нея тук, в България, и дори първокласни хотели у нас не са снабдени с технически средства за профилактика. Щом водата застоява, има опасност от тази бактерия, дори и в студената вода. Една германска фирма – Kemper, е създала системи за принудителна циркулация на студената вода във водопроводните инсталации на сгради, които се ползват сезонно или не се ползват редовно през отделни дни от седмицата.

Какво добро решение можем да дадем за водите в един фамилен двор

В един фамилен двор водата от покривите може да се използва – за промиване на тоалетните, за перални машини, за поливане, за миене на автомобила. Това е икономичен алтернативен ресурс от природата, вместо да ползваме за тези цели питейна вода. Дъждовната вода може да бъде събирана в специални резервоари и оттам да се изпомпва за съответните цели. Има разход на електроенергия за препомпване на водата и инвестиции, но по-важно е наличието на питейна вода.

Ние сме държава с отрицателен водостопански баланс, като изключим р. Дунав, където водата може да се пречиства с големи разходи. Затова много селища са с режимно водоснабдяване през летните месеци. Разумното използване на водата е задължително и е спестяване на природен ресурс.

Сега на пазара се предлагат локални пречиствателни станции. Може ли да се разчита на такова пречиствателно съоръжение

Може да се разчита, ако е правилно проектирано и подбрано пречиствателното съоръжение, тъй като те са много видове. Токова съоръжение изисква редовно обслужване, има разходи на електрическа енергия. При една пречиствателна станция, която е добре изпълнена, се отделят утайки, които трябва да се третират допълнително (извозват, депонират или обработват). В този смисъл една по-голяма станция е по-добра от няколко малки.

В случай, когато има група къщи или както са кварталите Бояна и Драгалевци, където няма канализационна система, може би е добре да се обединят няколко къщи и да си направят общо пречиствателно съоръжение

За целта първо трябва да се изгради канализационна система, което е голяма инвестиция. При нас в една канализационна система се вкарват и дъждовните води, докато в развитите западни страни се стремят този процес да се оптимизира. Ако се направи една пречиствателна станция на един град, трябва да се увеличи цената на водата заради амортиазционните отчисления и за енергия, реагенти и персонал. Когато се инвестират средства, трябва да има ефективност.

За да се проектира пречиствателна станция, трябва да има надеждни данни за отпадъчното водно количество. Трябва да се изчислява сухият отток, който по-норма е един, на място е друг. Трябва да се намали сухият отток чрез намаляване загубите на вода, използвайки надеждни икономични водочерпни арматури и санитарни прибори, което води до намаляване на инвестициите и експлоатационните разходи в пречиствателните станции.

В обществените сгради например има 30-50 % загуби. Аз съм мерил през 1978-1980 г. и наскоро – през 2003 г. В общежития и болници има 40-50% загуби. Тези загуби са част от сухия отток, който после го пречистваме – значи губим водата и после я пречистваме. В Израел например отпадните води не постъпват в приемниците – всички се пречистват и се използват повторно за поливане.

Предлагат се филтри, които пречистват питейната вода за пиене и подменят през определено време

Те са по-скоро филтри, които задържат механичните примеси и не решават проблема с бактериите във водата. Съществуват и други устройства за омекотяване, стабилизиране и магнитна обработка на водата в сградите.

Има ли у нас реализирани проекти за намаляване на загубите в селищните водопроводни мрежи

Загубите на вода в селищните водоснабдителни системи от 17% през 1973 г. са нараснали и сега са 60-70 % или от 50 до 300 m3 /dkm. Нормата в развитите европейски страни 6 m3 /dkm.

Едно съвременно и ефективно техническо решение за регулиране на налягането разработих за ниската зона от водопроводната мрежа на Кърджали.

За да се намалят загубите на вода и броят на авариите и да се избегне субективният фактор при управление на налягането, предвидих на водопровода DN800 mm, регулатор на налягането с диаметър DN600 mm на фирма “Bermad” – Израел, представлявана от фирма ,,Индустриал Партс’’ООД, който поддържа необходимите оптимални налягания във водопроводната мрежа през нощните и часовете през деня.

Същият бе пуснат успешно в експлоатация в началото на август 2008 г.и досега работи безупречно.

Значителният ефект от действието на регулатора на налягането за ниската зона на гр. Кърджали се изразява в:

• намаляване на загубите на вода с над 20%;

• намаляване на броя на авариите с над 60%;

• избягване на загубите на пречистена вода (около 1 000 m3/d) поради премахване на необходимостта да се отворят двата изпускателни спирателни кранове с DN100 mm за понижаване на налягането;

• намаляване на разхода на коагуланти и електроенергия за пречистване на водата;

• осигуряване на резерв от вода чрез използване на напорния резервоар 13 000 m3;

• подобряване на качеството на услугата от ВиК чрез осигуряване на необходимото налягане и във високите райони и сгради на ниската зона и намаляване на прекъсванията във водоснабдяването, поради по-малкия брой на авариите;

• избягване ролята на субективния фактор при поддържане на необходимите налягания на водата и повишаване на експлоатационната надеждност на водопроводната мрежа;

• осигуряване на необходимия противопожарен резерв в напорния резервоар 13 000 m3;

• намаляване на влиянието на промивката на бързите филтри от пречиствателната станция върху водоснабдяването на Кърджали.

Годишният икономически ефект от намаляване на загубите на вода и броят на авариите от реализираното съвременно техническо решение за регулиране на налягането в ниската зона на Кърджали е 1 500 000 лв. Средствата, изразходвани за изграждането на арматурите, филтърът, регулаторът на налягането и шахтата ще се възстановят от намалените загуби на вода и експлоатационни разходи (електроенергия, коагуланти, озониране, средства за обеззаразяване и отстраняване на аварии) за два месеца.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Всички продукти са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин shop.elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Изграждане на сградни водопроводи

Изграждане на сградни водопроводи

Изграждане на сградни водопроводи