Медни тръби за водопровод

В страните от ЕС и в САЩ все по-широко приложение за изпълнение на водопроводите в сгради намират медните тръби. Медни водопроводни тръби с PVC покритие се предлагат и у нас и вече с тях са изпълнени водопроводите на голям брой сгради. По-скъпи са, но качествата им съответстват на цената. Страхът от трудно и скъпо свързване на медните тръби, се оказа неоснователен. Те са най-непретенциозни за монтаж, най-устойчиви на корозия и налягане, запазват качеството на водата, имат много широк температурен диапазон на приложение. 

Поне засега са най-гарантирани спрямо дубльори-ментета. Медните тръби също имат недостатъци, които са отстраними (ако се знаят) при проектирането. Не се препоръчва подмяна с медни тръби на части от инсталация, изпълнена преди със стоманени поцинковани или с пластмасови тръби.

Медни тръби за водопровод

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.