Свързване на тръби

Свързване на пластмасови тръби се осъществява главно по четири начина като всеки от начините е възможно да има разновидности:

– с резбови връзки;
– чрез електрозаварка;
– чрез лепене;
– по системата мемори ефект.

Всяка от системите за свързване има предимства и недостатъци и се избира главно по два признака – цена и наличие на квалифицирани водопроводчици. Цената се вижда и знае, а квалификацията се проверява. В този смисъл е по-изгодно да се плати за ремонта по-скъпо като се потърсят квалифицирани групи. Свързване на пластмасови тръби.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.