Тръби и фитинги

Те от своя страна може да са различни видове, в зависимост от съставките на полипропилена, вида на тръбата, диаметъра, съотношението SOR и Т.Н. Сигнатурата SOR става все по-важен универсален показател и вече измества указателя за налягане (атм. или Ьаг). Това е съотношението външен диаметър минимална дебелина.

Например вместо да се указва допустимото налягане и задължителната дебелина се указва SOR:

PN101620
SDR117,46

Полипропиленовите тръби, фитинги и кранове са най-често срещаните на пазара и най-често влаганите у нас. Размерите им (диаметрите) са от 16 до 110 мм. Само за студена вода се ползват тръби PP-R PN10, т.е. тръби за номинално налягане до 10 МРа; тръби PP-R PN20 за студена и топла вода и налягане до 20 МРа; тръби PP-R PN25 за топла вода и отопление и налягане до 25 МРа. Има тръби и с междинно налягане PN16, а също и тръби, чието означение РР- R е последвано от още букви, които означават допълнителни подобрения на основния материал – PP-R (полипропилен).

Фитингите обикновено са универсални относно напора и са за най-високото налягане на съответните тръби – например за PN20. Полипропиленовите тръби (PP-R) се произвеждат и със „сандвич стена“, което означава, че вътрешният и външният слой е от PP-R, а между тях има „алуминиева вложка“. Алуминиевата вложка безспорно повишава качеството на тръбата по отношение на линейното разширение, влиянието на ултравиолетовите лъчи и, както твърдят, якостта, но не чак толкова много, както се представя това в рекламите. Все пак по-важни са качеството на връзката и начина на закрепването. Когато се полага РР тръба с алуминиева вложка,· изискванията за връзката са по-различни и трябва да се внимава и съобразява. В противен случай би било излишно да се влага по-скъпа тръба.

тръби и фитинги

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.