PVC тръби и фитинги

У нас тръбите от PVC и подобрените от CPVC се свързват преди всичко с канализацията, поради усвоената традиция. Но в последно време се предлагат висококачествени PVC тръби за водопроводни вътрешни инсталации, които са по-евтини, по-лесни за монтаж и с добра издръжливост. Диаметрите са както на PP и РЕ-НО.

PVC тръби и фитинги

Класифицирането на пластмасовите тръби и фитинги за сградни водопроводни инсталации в три групи – РР, РЕ-НО и PVC е до голяма степен условно. Предлагат се тръби и фитинги от поменатите групи, модифицирани по различни способи за различно предназначение от различни производители, позовава щи се на различни стандарти. Маркировката трябва да е направена по един и същи начин, както е указано по-горе. Много е важно когато се следи цената, да се следи и за характеристиките, защото различията може да се окажат големи.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.