Безплатно отопление и ток

Безплатно отопление и електричество във всеки дом обещава химикът Ървин Райснер. Той е изобретил генератор, който използва като суровина въглероден диоксид и слънчева енергия.

Използването на тази инсталация може да се окаже целесъобразно и за големи промишлени предприятия. Технологията на Райснер се основава на процеса на разпада на вода и въглероден диоксид под въздействието на слънчевата енергия.

В резултат на този процес се образува водород и синтетичен газ, който може да се използва за производство на топлоенергия в котли. Но с това възможностите за неговото използване не свършват. Превърнат в течни въглеводороди, той може да служи за гориво на колата или като суровина за химическата промишленост. Водородът пък може да се използва като универсално гориво и за производство на енергия.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.