Поддръжка на вътрешните електрически инсталации

Поддръжка на вътрешните електрически инсталации. По данни на Националния статистически институт 73% от жилищните сгради в България и вътрешните инсталации в тях са изграждани в периода 1946 -1990 г. За оптимизиране на разходите при подмяна или ремонт на инсталацията все по-често се използват и възможностите на новите eнергоспестяващи технологии, предлагани на пазара.

Поддръжка на вътрешните електрически инсталации обхваща всички електрически съоръжения – от електромерното табло до последния контакт в жилището. В жилищните кооперации захранването на етажното осветление и асансьорите е част от вътрешната инсталация на етажната собственост.

Поддръжката на вътрешната електрическа инсталация е отговорност на собственика на имота. През целия месец септември в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ България клиентите се информират за правилното изграждане и експлоатация на електрическата мрежа в жилищните сгради. Кампанията има за цел да запознае домакинствата и компаниите със значението на вътрешните електрически мрежи за безопасността, качеството на захранване и по-ниския разход на енергия.

За целите на информационната кампания специалистите на ЧЕЗ са изготволи брошура с полезни съвети за ефективна и безопасна поддръжка и експлоатация на вътрешни електрически инсталации. Брошурата ще бъде разпространявана във всичките 31 центъра за обслужване на клиенти на ЧЕЗ в Западна България. По статистиката на ЧЕЗ България много голяма част от авариите, за които клиентите сигнализират, са причинени от претоварване на вътрешните електрически инсталации на жилищните сгради.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.