Правила за устройство на електроинсталациите

Правилата за изграждане на електрическите инсталации са ясно написани в Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. В нея е упоменато всяко действие с електрически ток и електрическите съоръжения. Наредба 3 е съгласувана с българските (БДС) и европейските (EN) стандарти.

Всеки електротехник и електроинженер трябва да познава и да се съобразява изискванията на Наредба № 3 при работа по електрическите инсталации, а ако не го правят те попадат пред закона като нарушители и са съдебно отговорни за неспазването и.

Наредба № 3 премахва и променя „Правилника за устройство на електрическите уредби“, по-популярен сред техниците като „ПУЕУ“, който не беше поправян от 1980 г.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.