Скритата консумация на енергия

Когато електродомакинските уреди и мултимедията (компютър, телевизор, принтер, кафе-машина, машина за пране и т. н.) не са изцяло изключени от електрическата мрежа, те продължават да потребяват електричество. Това потребление на енергия, наречено „скрито” е много ниско и почти несъществено в кратък интервал от време.

За дълъг период и за многобройни електродомакински уреди и мултимедия „скритата” консумация става значителна.

За да се ограничат тези загуби се препоръчва:
– да се намали броят на непрекъснато включените уреди;
– уредите да се изключват от захранването, ако продължително време не се използват.

На пазара се предлагат и такива уреди, които ползват възобновяеми източници на енергия (като напр. слънчевата енергия).

Електродомакинските уреди имат различна енергийна ефективност и това може да се разбере от задължителната европейска маркировка за енергийна ефективност на хладилниците, фризерите, машините за пране, за миене на съдове, сушилните за дрехи, лампите, електрическите печки и климатиците.

Скритата консумация на енергия

Уредите от енергиен клас „А”, посочен на етикета, са с по-висок коефициент на полезно действие и висока енергийна ефективност, което означава намалено потребление на енергия.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.