Полезни съвети и информация за електрическите лампи

Преди да започнете да работите с електроуреди, прекъснете захранването от електротаблото. Преди да го пуснете отново, проверете напрежението с фазомер. Тествайте също и електрическите крушки. Максималната мощност е обозначена върху самата крушка. Никога не поставяйте крушки с по-голяма мощност, тъй като рискувате проводниците да прегреят и да причините пожар.

При ниското напрежение трябва да използвате проводници с по-голямо сечение между трансформатора и крушките (ако проводниците не се доставят с комплекта).

Трансформаторът обслужва точно определен брой крушки с определена мощност. Не го претоварвайте с повече крушки или с крушки с по-голяма мощност. При халогенните лампи на ниско напрежение дихроидни се наричат тези, при които рефлекторът и крушката са едно цяло. Луната за вграждане позволява насочване на светлината към избрано място, като плакати, картини, витрини… Има специални лампи, с които можете целогодишно да осигурите поток от светлина към екзотичните светлолюбиви растения.

Използвайте продукти, съобразени с европейските стандарти. Информация като максимална мощност на осветителното тяло, напрежение и др., са задължително обозначени върху опаковката или върху самия електрически уред.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.