Важни съвети - отопление

В миналите теми, имаше доста важни съвети, но за Вашата безопасност и запазване на отоплителната Ви инсталация. Тук ще се спрем на важни детайли при монтажа на котела, радиаторите и свързване на бойлера към инсталацията. Всичко изброено по-горе трябва да се монтира абсолютно хоризонтално.

Често се приема неправилният съвет, посоката към обезвъздушителя, да е малко по-висока от радиаторният вентил. Не казваме, че е абсолютно неправилно, но твърде крайно и наистина излишно. Колкото и да е наклона, винаги остава малко въздух, който не може да се извади от мястото му и като си помислите, че винаги ще виждате кривият си радиатор в хола, е направо глупаво. Обезвъздушителят си върши добре работата, и не е нужно да се стига до тази крайност – наклонен радиатор. Тук показваме примерна схема, как да се захрани радиатора от системата, като не е задължително топлата и студената вода да се монтират на кръс, но е най-практично.

Важни съвети - отопление

На схемата се вижда, топла и студена вода, които захранват радиатора на кръс, и обезвъздушителя, в горе в дясно на радиатора. Това е най-оптималното свързване на радиатор, като се избягва при по-мощна помпа, и при съседно свързване (топлата и студената тръба са една над друга), радиатора да се загрява само до поливната по вертикала.Това всъщност се получава много рядко, но все пак, има вероятност. Има и малка но важна особеност при свързване и на бойлера. Зависи, какъв бойлер ще свързвате, дали изводите са му отдолу или отстрани, като при изводите отдолу, няма никакво значение за топла и студена вода, стига да сложим обезвъздушител и след него кран. Ето примерна схема:

Важни съвети - отопление

Тук се вижда бойлер със странично разположена серпентина. На топлата вода, входящата, има обезвъздушител, и след него кран. Крана се поставя по две причини. Едната е, когато е лято и отоплителната система не работи, топлата вода от бойлера, който се загрява с електричество, да не циркулира по отоплителната система. Тогава, освен, че няма да имате топла вода в бойлера, ще загрява ненужно радиаторите, защото се получаа обратният ефект. Серпентината на бойлера започва да играе роля на водната риза на котела. Другата причина, поради която се монтира крана, е когато се обезвъздушава серпентината. Той е необходим за обезвъздушаването, най-вече, когато изводите са отдолу (когато се добавя само серпентина със фланец). Тогава, няма какво да накара въздуха да излезе от серпентината, защото той се намира в най-горната точка. Крана се затваря, освен серпентината се оставя още един радиатор да циркулира, като другите се затварят от радиаторите вентили. Включва се помпата, отваря се крана, и постепенно, се затваря и последният радиатор. Помпата избутва въздуха и го вкарва в радиатора, от където лесно се изважда навън. Важно! Не го правете при запален котел, само когато котела не работи!

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.