Вентили

Вентилите служат за прекъсване и регулиране на флуиди, протичащи в тръбопроводи. Характерни за всеки вентил са простата конструкция и сигурността им на работа, което определи широко приложение. Вентили се използват при тръбопроводи с диаметър < 250мм. При по-големи диаметри и налагания силата във вретеното нараства и вентилът става трудно управляем.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.