Дървесни пелети

Дървесните пелети позволяват лесно автоматизиране на процеса на горене и високоефективно оползотворяване на тяхната енергия. При утилизирането на дървесните пелети, както и при всяко друго твърдо гориво също остава пепелен остатък, но неговото количество е по-малко в сравнение с това, което остава например при оползотворяването на дърва за огрев или въглища, поради състава на самите пелети.

В същото време цената на топлинната енергия, получавана от оползотворяване на дървесните пелети е конкурентна спрямо тази, получавана от други енергоносители. Работата на автоматизираната горелка за пелети от серията “GP” съответства на функционалността на която и да е автоматична горелка на изкопаемо гориво (например: газ, нафта, мазут): включва се автоматично, запалването на горивото е автоматично, поддържането на ефективен горивен процес се управлява прецизно от вградения контролен модул. Това са качества, които дават възможност да се постигне комфорт при експлоатацията от вече популярните автоматизирани съоръжения, оползотворяващи изкопаеми горива, но самото биогориво е продукт от биомаса – екологичен и с атрактивна цена.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.