Енергиен проект Grundfos

Когато ние от Grundfos говорим за Енергийния проект, всъщност имаме предвид нашата отдаденост да помагаме на клиентите си при избора на енергийно най-ефективното решение. Понастоящем навсякъде по света се сблъскваме с едно и също предизвикателство.

Във всяко общество съществува нужда от повече енергия, но в същевременно консумацията на енергия трябва да е по-ниска с цел опазване на околната среда. Трябва да намерим начин да използваме по-малко енергия, а енергийно-ефективните помпи имат голям потенциал за енергопестене. Информирането на клиентите за това какво количество енергия използват и понижаването на консумацията на енергия оказва положително влияние върху помпената индустрия. Grundfos разработва идеи за пестене на енергия от началото на 90-те години – и понастоящем, повече от всякога е желателно да изберем надеждна, трайна и енергийно ефективна помпа.

Енергиен проект Grundfos

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.