Избор на камина

При избора на камина няма да е лошо да има компетентен човек с вас, или да се доверите на магазинера в съответния магазин. Камините са много видове, като ние ще се спрем на камини с водна риза. Гигантът в тази област е фирмата „Прити“.

Камините биват няколко вида в зависимост от това, дали са с водна риза или не. Ние разглеждаме варианта с водна риза. Трябва да е ясно, че камините, както и всички отоплителни уреди с водна риза, имат излъчване, освен подгряване на водата в тях. При някои отоплителни уреди то е сведено до минимум, но при други, е силно изразено. Излъчването при камините е направено така, че да отопляват помещението, в което са монтирани. Повечето камини имат излъчване от 5 kW до 8 kW. Трябва да се съобразим с това, при монтажа.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.