Избор на радиатори

Изборът на радиатори е в зависимост от средствата, с които разполагате и желания ефект, който искате да постигнете. Всички радиатори са пресметнати така, че да нямат разлика в мощността и обема вода. Приблизително един и същи размер радиатор, има еднаква мощност и събира еднакъв обем вода. Единствено съществена разлика има в материала, от който са направени – алуминий или стомана. При алуминия корозията е минимална, дори никаква, а при стоманените корозията ги поврежда доста по-бързо.

Естествено препоръчваме да се монтират алуминиеви, но това не винаги е съобразено със средствата, с които разполагате. За това има компромисен вариант. Поставяте стоманени – панелни радиатори, които впоследствие заменяте един по един с алуминиеви, при повреждането им.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.