Клапани

Клапани – устройства за спиране и устройства за разпределение на флуиди протичащи през тръбопровода. Така наречените подемен клапан се използва за вода и наситена пара, а възвратен дисков клапан е предназначен за спиране на флуида в обратна посока. Той се използва за тръбопроводи с диаметър от 40 до 600 мм.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.