Комбинирано - твърдо и течно гориво

При изграждането на отоплителна система най-добрият, но за съжаление и най-скъп вариант е комбинирането на твърдо и течно гориво с електричество. Първо е нужно да изберете подходящ за целта котел. Възможна е и комбинация от няколко котли, но това допълнително ще оскъпи системата, а и е доста по-трудно за изграждане. Поради тези причини няма да се спираме на този вариант.

Комбинираното отопление ви спестява честото ходене до мазата за дърва и се оказва най-мързеливият вариант. Ще разгледаме накратко стоманеният котел серия Кок.

Комбинирано - твърдо и течно гориво Този котел е с комбинирана камера за изгаряне на трите вида гориво, като е пригоден да прави гореща вода до 90 (110)°С.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.