Конструкция на подовото отопление

Подовата отоплителна инсталация може да бъде проектирана по много различни начини. Винаги спазвайте препоръките на производителя. Всяко помещение трябва да има свой собствен контролен уред и всички кръгове трябва да бъдат балансирани така, че да имат еднакви загуби на налягане. Загубата на налягане в най-дългия кръг (не повече от 120 m) се използва за оразмеряване на помпата.

Голямата загуба на налягане и ниските температурни разлики в подовата отоплителна система изискват по-голяма помпа, в сравнение с тази на традиционните радиаторни системи при същия тип сгради. Дебитът ще е променлив и се препоръчва използването на помпа с контрол на работната скорост, например Grundfos ALPHA2.

Конструкция на подовото отопление

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.