Основни принципи

Когато поставяте радиатори в дома си, много е важно къде ще ги разположите, защото от това зависи какъв ефект ще имат. Определени са стандарти що се отнася до разстоянията между пода и долната част на радиатора, от стената до задната му част и това дали близо до него са сложени мебели и плътни пердета. Сечението на вътрешния диаметър на тръбите е от голямо значение и въпреки наличието на циркулационна помпа, важно е те да са с подходящ наклон, както при студената, така и при топлата вода.

За да намалите загубите на топлоенергия по тръбите до котела и радиаторите, нужно е да ги изолирате.

Помпата е съществена част от парното и трябва да е съобразена с броя и размера на радиаторите, които сте вързали, както и с дължината и диаметъра на тръбите, отвеждащи водата. Котелът трябва да е разположен в добре изолирано помещение с цел да не замръзва при рязък спад в температурата.

Използвайте специален трипътен вентил, който в комбинация с реле за помпата спомага за добрата работа на котела. Вентилът предотвратява навлизането на прекалено студена вода в системата, като я завърта в малък кръг докато достигне нужната температура, след което я пуска към радиаторите. Релето на помпата позволява програмирането и, за да не работи постоянно, а да се включва само когато водата се затопли. Така спестявате електроенергия и удължавате живота на помпата. Не трябва да пренебрегвате комина. Той трябва да отговаря на изискванията за съответната система и да има достатъчно добра тяга, за да отвежда ефективно дима.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.