Отопление на дърва

Дървата са естествен огрев и произвеждат естествена топлина. температурата в помещението цялостно се увеличава и дори след догорянето на дървата, дълго време стените излъчват топлина. отоплението с дърва внася уют и неповторима атмосфера в жилището.

Предимства и недостатъци на отоплението на дърва

Предимства:
– Възобновяема енергия, която не засилва парниковия ефект;
– Дървата са по-икономичен начин на отопление в сравнение с електричеството, газта и нафтата;
– По-високата първоначална инвестиция за изграждане на отоплителна система на дърва се изплаща за по-малко от 10 години;
– Дървата са най-евтиното гориво;
– Използването на съвременни и ефективни отоплителни уреди на дърва позволява ниска консумация на гориво, много добър комфорт и ниска степен на замърсяване на околната среда.

Недостатъци:
– Нужда от сухо място за съхранение на дървата;
– Необходимост от редовно зареждане на печката;
– Старите модели печки замърсяват значително околната среда.

Ако имате намерение да се отоплявате на дърва, е добре да си отговорите на няколко въпроса:
Каква е повърхността, която искате да отоплявате?

При добре изолирано жилище50 м²70 м²90 м²110 м²130 м²
Необходима мощност 6000W  8000W  10000W  12000W  14000W 

За каква употреба?
Основно или допълващо отопление? Изборът зависи от нуждите от отопление и желания комфорт.
Къде да поставите печката?
Архитектурата на вашето жилище позволява ли да се отоплявате на дърва? Имате ли комин или трябва да предвидите изграждането на такъв? В помещението, където ще монтирате печката, къде са вратите, прозорците и евентуално, другите топлоизточници ? Как да го разположите централно, така че топлината да може да се разпределя добре в помещението?
Какъв вид дърва ще използвате и как ще ги съхранявате?
Имате ли възможност да складирате голямо количество дърва? Дървата правилно ли ще бъдат съхранявани? Какви дърва да изберете и в какво количество?
Какъв модел печка да изберете?
Изберете модел, който да се вписва добре във вашето жилище. Поставете на първо място критерия “топлинна ефективност” пред дизайна на отоплителния уред, освен ако не искате огънят да е единствено за “удоволствие на очите“.
Помислили ли сте за поддръжката?
Печките на дърва изискват редовна поддръжка. Почистването на комина е задължително 2 пъти в годината. Добре поддържаният уред консумира средно с 10% по-малко енергия.

Kоефициентът на полезно действие

Коефициентът на полезно действие (КПД) е най-важният критерий за ефективност на печките на дърва. Той определя доколко добре топли камината. КПД представлява съотношението на количеството топлина, отдадена в помещението, сравнена с топлината, която би се получила при пълното изгаряне на горивото.80% КПД означава, че 80% от енергията се отдава под формата на топлина. Колкото по-висок е КПД, толкова по-ниска е консумацията на дърва и по-лесна е поддръжката на тръбите.

Друг важен критерий за ефективността на камината е тягата. Това е степента на разреждане на въздуха в комина. Ако тягата е прекалено голяма, топлината ще излиза през комина, а дървата ще изгарят прекалено бързо, без помещението да може да се затопли добре. Ако тягата е ниска, дървата димят, вместо да горят, а топлината не е достатъчна, за да затопли стаята.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.