Подови системи за отопление

Нагревателният елемент се формира от многослойна структура, състояща се от: бетонов слой с вградени серпентини, изолационен слой, хидроизолационен слой, подова настилка. Тръбната мрежа се конструира като двутръбна вертикална с долно разпределение. Серпентините се свързват към вертикалните клонове на инсталацията чрез етажни разпределители/събиратели.

Всеки циркулационен кръг се комплектова със спирателна и регулираща арматура. Регулирането на топлоотдаването от всяка серпентина е ръчно или автоматично по информация за температурата в отопляваното помещение.

Предимства на системите за подово отопление са:

постигане на комфортни условия при по-ниска температура на въздуха в отопляваните помещения
ниска конвективна подвижност на въздуха, повишени хигиенни показатели;
равномерност на температурното поле в отопляваните помещения;
по-ниски енергийни загуби поради по-ниската температура на топлоносителя;
възможност за присъединяване на системата за отопление към термопомпена инсталация.
Недостатъци са по-високите инвестиционни разходи, голямата инертност и затруднения ремонт. Подовите системи за отопление не са подходящи за помещения с периодична експлоатация.

Подови системи за отопление

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Подови системи за отопление

Подови системи за отопление