Разпределител

Разпределител (събирател). При системи с повече от два клона се предвижда разпределител и събирател на топлоносител. На тях има щуцери за монтаж на термометър, манометър и шибър за изпразване. Диаметъра на този разпределител се определя максималния диаметър на присъединяващите се тръбопроводи. Дължината на този разпределител зависи от диаметъра на тези тръбопроводи.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.