Соларни отоплителни инсталации

Пасивни слънчеви отоплителни системи

Общи характеристики на пасивните отоплителни слънчеви системи.
При тези системи слънчевата енергия се използва за естествено осветление и отопление на сгради. Те извършват тези действия без използване на допълнителни механически устройства за пренасяне и разпределение на енергията.

Използват се естествени топло и масообменни процеси за движение и разпределение на топлинната енергия и светлината. Ролята на абсорбиращи и акумулиращи елементи при пасивните системи за отопление играят конструктивните елементи на сградите. Поради тази причина тези системи са известни още като елементи на слънчевата архитектура.

Директните пасивни слънчеви системи

Тези системи използват прякото попадане на слънчевите лъчи в обитаемото пространство през прозрачните елементи на сградата (прозорци, витрини). За да функционират качествено този тип системи е важно ограждащите елементи на отопляваното пространство, да осигурят достатъчно топлоакумулираща маса за съхраняване на постъпващата слънчева енергия. Топлоакумулиращите елементи трябва да са топлинно изолирани от околната среда, за да съхраняват енергията при минимални топлинни загуби и да я отдадат по-късно към отопляемото пространство.

Соларни отоплителни инсталации

При директните пасивни системи слънчевите лъчи проникват през прозрачните елементи в помещението. Загряват топлоакумулиращите елементи и те започват да отдават топлина когато температурата в помещението стане по-ниска от тяхната собствена температура.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.