Съпротивление на вентилите

В зависимост от формата на тялото всеки вентил оказва различно хидравлично съпротивление върху транспортирания флуид. Най-голямо съпротивление оказват така наречените приви вентили и ъглови вентили, а най-малко съответно наклонени вентили и свободно протичащи вентили. При специални случаи се монтират възвратни вентили.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.