Течно гориво

За течното гориво ще споменем само някои от основните правила за работа с горелки, както и за самото гориво. За изгарянето им се използват специално предназначени за това горелки, наричани още дюзи. Те разбира се са най-различни видове.

Нафтови горелки:

Течно гориво

Тези горелки са най-разпространеният вид и макар горивото им да е много евтино, за сметка на това имат много нисък коефициент на полезно действие.

Газови горелки:

Течно гориво

Може би най-разпространените са газовите котлета.

Газови котли:

Течно гориво

Тук най-често се използват газови котли, които се предлагат с различни мощности и предназначения. Газта също е по-евтино гориво, но не и когато става въпрос за пропан-бутана. Той винаги е бил малко по-скъп от тока и дава известни загуби при горене. Така например ако за един киловат/час ток плащате 18.5 стотинки, пропан-бутанът ще ви струва 21 стотинки.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.