Топлинни тръбопроводи

Тръбопроводите са направени за да пренасят топлоносителя (вода) от котела до радиаторите или лири и обратно. Реализирането на тази връзка най-често се осъществява чрез възходящи тръбопроводи , по които топлоносителя преминава от котела до радиаторите или лирите. Цялостта на всички тръбопроводи в една отоплителна инсталация се нарича тръбна мрежа. Тя заема и принадлежностите към тръбите , като опори , топлинна изолация, компенсатори и арматура.

В отоплителната техника , металните тръби са два вида : черни и стоманени. Те са оразмерени по техните номинални размери и работно налягане. За тръбопроводи на централно отопление с диаметри до 50 мм най-често се употребяват черните газови (шевни) тръби, а при диаметър над 50мм – безшевни (патентови) стоманени тръби. Това разделение се дължи на икономически предпазни мерки. До 50 мм цената на безшевните тръби е по-ниска. Над 50 мм по-добрите здрави качества на безшевните тръби свеждат до значително по-тънки стени и намалено тегло за 1 линеен метър , а от там и по-ниската им цена.

По външни белези черните газови тръби се различават по надлъжния си шев , газовата резба в двата края на тръбата и по-голямата дебелина на стената . Те се кръщават по техните цолови размери. В отоплителните инсталации се употребяват черни газови тръби 3/8 до 2″. Безшевните (патентови) тръби се кръщават при техническите изчисления с номиналния си диаметър . По външни белези тези тръби се различават с по-тънки стени и външна повърхност без шев и без резба. За централните отопления се използват обикновено патентови тръби с размери от 57мм нагоре.

Съединението на тръбопроводите се реализира различно при двата вида тръби. Газовата резба на шевните тръби позволява по-лесното им съединяване чрез готови фасонни съединителни елементи (фитинги), като резбата се уплътнява с кълчища , тефлонова лента или корда.

Безшевните тръби се съединяват чрез заваряване. На местата, където може да се направи демонтаж , при свързването на тръбопровода с контролно-регулиращи органи, съединяването се прави чрез фланци. Разклонения и промени в посоката и сечението на безшевните тръби се осъществяват чрез колена , правилно огънати, скроени и заварени от същите тръби.

Към тръбопроводите спадат и техните опори , които се изчисляват. Важна част от тръбната мрежа на една отоплителна инсталация е нейната арматура. Тя обхваща измерителните уреди, както и спирателните регулиращи и предпазни вентили. Някои от спирателните , регулиращи и предпазни органи са част от топлофикационните топлинни мрежи.

Радиаторните вентили се подставят пред всеки радиатор , лира или друго отоплително тяло на водните отоплителни инсталации за регулирането на количеството топлоносител, потъващо в него. Вентилите имат еднаква конструкция за пара и за вода , но по различен начин на вътрешна регулация при двата вида топлоносителя. Правят се от фосфорен бронз , който има добри якостни показатели при резки температурни промени и е устойчив срещу корозия. Според формата си вентилите биват два вида : прави – прилагани при открити отоплителни инсталации, при който флуидът не променя посоката си, преминавайки през вентилите и ъглови , прилагани при скрити в стените щрангове.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.