Фланшови съединения

Фланшови съединения са широко разпространени тръбни връзки с висока надеждност , удобни за монтаж и демонтаж, с универсално приложение. Недостатък е голямата им маса и височина. Фланци се изработват от чугун и стомана, по-рядко от цветни сплави и пластмаса. Типовете фланци в зависимост от материала са регламентирани у нас по БДС. Формата и основните размери на чугунени фланци и стоманени фланци са стандартизирани по БДС.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.