Комбинирани хоризонтални системи за отопление

Структурната схема на системите се съставя на база на вертикални двутръбни инсталации и хоризонтални еднотръбни или двутръбни инсталации. Отоплителните тела се свързват последователно или паралелно към етажни топлинни табла. Разпределителната и събирателна мрежа се конструират с долно разпределение. Изпълнява се от полимерни или безшевни метални тръби с намалени диаметри. Обезвъздушаването на системата е централно, групово (по щрангове и в топлинните табла) и индивидуално на всяко отоплително тяло.

Основните предимства на системите са:

улеснен монтаж, осъществен предимно чрез разглобяеми тръбни връзки
независима експлоатация на отделни или групи помещения
възможност за групово отчитане на консумираната топлинна енергия – един топломер за всички радиатори.

Комбинирани хоризонтални системи за отопление

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.