Циркулационни помпи за вода

Защо трябва възвратният вентил да е монтиран на нагнетателната страна на циркулационната помпа?

Битовата гореща вода може да достигне крановете единствено чрез главната вертикална тръба. Без възвратен вентил топлата вода може да премине през циркулационната тръба и циркулационната помпа към крановете. Може да възникнат следните проблеми:

Студена вода може да влезе и премине през рециркулационната тръба – и така може да причини образуване на конденз в помпата. Температурата на течността трябва винаги да е по-висока от температурата на околната среда в помещението.

Циркулационна помпа с термостат (напр. Grundfos COMFOR T UP 20 – 14 BXT) ще стартира незабавно. Всички мерки, предприети за постигане на икономична работа на системата с циркулационна помпа, ще бъдат неефективни.

Циркулационни помпи за вода

Циркулационни помпи за вода

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.