Циркулационни помпи за отоплителни системи

Избор на правилната помпа:

Когато подменяте стара помпа, препоръчително е да се осведомите дали са направени промени в жилището след инсталирането на старата помпа. Модификациите или подобренията в отоплителната система може да включват:

Нови изолирани прозорци.
Допълнителна изолация.
Нови термостатни вентили.

Повечето стари помпи са по-големи от необходимото. Те могат да бъдат подменени с по-малки помпи с контрол на работната скорост на Grundfos. Електронната помпа ще се адаптира към новата инсталация, ще намали до минимум генерирания шум и същевременно ще спести енергия.

Циркулационни помпи за отоплителни системи

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.