Циркулационни помпи за парно

Как да отстраня въздуха от инсталацията? Не е инсталирана UP Air помпа.

Автоматичен обезвъздушител, монтиран директно на подаващата тръба на котела (но не в най-горната позиция), използва определен физичен ефект в котела. Водата непосредствено до стените на котела се затопля до приблизително 135°C, а газът, който тя съдържа, се освобождава.

След това газът се отстранява от системата чрез автоматичен обезвъздушител директно в подаващата тръба. След автоматичния обезвъздушител, водата в подаващата тръба е в състояние, при което лесно абсорбира газ. Водата е, така да се каже, “гладна за газ”. Тук, където се натрупват въздух и други газове в системата, те се абсорбират на части от водата (дори на по-високите нива) и при следващото преминаване през котела газовете се отстраняват от системата посредством автоматичния обезвъздушител.

Забележка при инсталиране:

Газът не може да се отстрани по този начин в системи с височина (геодезична) над 15 m. За такива системи се предлагат устройства, които могат да обезвъздушат инсталацията посредством понижаване на налягането.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.