Шибъри

Шибъри. Откриването иа проходното сечение се постига чрез задвижване на диск, разположен перпендикулярно на посоката на движението на флуида. Предиствата на така наречените шибъри с малко хладилно съпротивлениелипса на опастност от хидравличен удар. Недостатъците на всеки шибър са висока себестойност, трудност при поравка, трудно се изработва от неметални материали.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.