Фирми за топлинно счетоводство

Фирми за топлинно счетоводство:

Техем сървисис ЕООД
тел. 970 28 28
e-mail: [email protected]

Бруната България ООД
тел. 9155 700
e-mail: [email protected]

Нелбо Инженеринг ООД
тел. 969 12 12
e-mail:[email protected]

Директ ЕООД
тел. 971 20 98
e-mail: [email protected]

Термокомплект ООД
тел. 930 40 55
e-mail: [email protected]

Топлоконтрол ООД
тел. 962 75 98
e-mail: [email protected]

Иста България ЕООД
тел. 955 04 11
e-mail: [email protected]

МХ ЕЛВЕКО ООД
тел. 823 94 05
е-mail: [email protected]

ПМУ – София 98 ООД
тел. 920 17 27
e-mail: [email protected]

Холидей – Райзен ЕООД
Тел.856 48 44

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.