Циркулационни помпи парно

Пуск на помпата

За да избегнете проблеми с шума в резултат на наличието на въздух в инсталацията, е важно да я обезвъздушите правилно:
1. Напълнете системата до нужното статично налягане
2. Обезвъздушете системата.
3. Включете котела.
4. Стартирайте помпата и отворете вентилите на радиаторите, за да се осигурите дебит в системата.
5. Оставете помпата да поработи няколко минути.
6. Спрете помпата и обезвъздушете системата отново.
7. Проверете статичното налягане и напълнете системата отново, ако налягането е твърде ниско (вижте таблицата по-долу).
8. Стартирайте помпaта отново и я настройте, ако е необходимо.

Циркулационни помпи парно

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.