Чугунени Котли

Чугунените котли за централни отопления почти без изключение са съставени от отделни прешлени и са получили широко разпространение поради много предимства. Едно от главните им предимства е, че могат да се произвеждат серийно в различна форма и от няколко вида прешлени се съставят множество тип и размери.

Материалът е евтин и корозиоустойчив поради което животът им е значително по-дълъг от този на стоманени котли.

Транспортът на отделните прешлени и монтажът са много по-удобни и лесни, както и възможността за подменяне на отделни прешлени при повреда. Имат минимални размери и се избягва зидарията и направата на специални фундаменти. Вярно е, че производството им изисква по-тежки съоръжения, но затова пък е масово и опростено и се поддава на автоматизация.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.